99 VRĂJITORUL

(ASTRONOMUL)

Un vrăjitor de cei ce caută în stele umbla vrăjind și căutînd în sus la stele, nu băga de samă ce e înaintea picioarelor lui și căzu într-o fîntînă adîncă ; iar un călător trecînd pe acolo îl auzi gemînd și se apropie de fîntînă și privind înlăuntra îl văzu și-i zise :

— Om bun, oare nu ești tu acela care ziceai că știi toate cîte sînt pe cer ? Și cum de n-ai știut ce e pe pămînt și ai căzut în fîntînă ?

Învățătură : Aici e înțelepciunea cea dumnezeiască, care defăimează pe cei ce zic că știu toate și cunosc cele ce vor să fie mai departe, iar ei nu cunosc nici cît văd înaintea ochilor lor.

Share on Twitter Share on Facebook