100 CÂNELE

Un cîne ținea o bucățică de carne în gură și trecea pe o punte, peste o apă, și văzîndu-și mutra în apă socoti că e mai mare bucata de carne ce o vedea în apă și lăsînd pe acea din gură sări în apă, dar pierdu și pe aceea ce o ținuse în gură și cît pe ce era să se și înece.

Învățătură : Așa sînt și oamenii cei lacomi, cărora li se pare că tot ce e al altuia e mai bun decît al lor, și așa, cu astfel de nerozii nu numai că pierd ce au în mînile lor, dar de multe ori se întîmplă de-și răpun chiar și viața.

Share on Twitter Share on Facebook