Vulpea

Vulpea, prinzîndu-se în căpcană, nu putu scăpa decît tăindu-și coada, și de rușine socotea mai bine să nu mai trăiască. Dar se gîndi la ceva, anume ca să sfătuiască și pe celelalte vulpi pentru tăierea cozilor, ca astfel cu răul de obște să-și acopere rușinea sa. Deci, adunîndu-le laolaltă, începu a le sfătui, zicindu-le că nu numai nu au nevoie de acest mădular, dar încă că e și o sarcină în zadar acățată de trupul lor. Însă una dintre vulpi, luînd cuvântul, îi zise :

— Ian ascultă, de nu ți-ar folosi ție aceasta, nu ne-ai sfătui să facem și noi ca tine.

Învățătură : Oamenii cei răi, nu pentru că vor binele dau sfat aproapelui lor, ci tot numai pentru folosul lor.

Share on Twitter Share on Facebook