Vulpea și rugul

Vulpea, suindu-se pe un gard și eăzîiid, s-a prins să se ție de un rug. Deci, vătămîndu-și picioarele în spinii acelui rug și simțind usturime, zicea cătră rug :

— Vai mie, căci am fugit la tine ca la un ajutor și tu mai rău mi-ai făcut!

Iar rugul îi zise :

— Tu, vulpe, ai greșit, că ai vrut să te prinzi de mine, cum îi prinzi pe toți.

Învățătură: Acei oameni sînt nebuni, care aleargă la ajutorul acelora ce din firea lor sînt porniți a face rău.

Share on Twitter Share on Facebook