Share on Twitter Share on Facebook

57

Gândind ahasta, smulsăi dân teacă

Sabia luce și strângând calul

Făr' de-acea-înfocat răcnii! Și iacă,

Într-un zbor trecui valea și dealul,

Iar, cum îmi fu spaima și mirarea,

Când îmi văzui neașteptată starea!