Share on Twitter Share on Facebook

58

Mulțime de turci zării deodată

Venindu-mi asupra vrăjmășește;

Eu cu inima dă frică-înghețată

Trăgeam calul dă frâu bărbătește,

Vrând cursul să-i plec într-altă parte

Și să scap dă ticăita moarte.