Share on Twitter Share on Facebook

64

Însă câte văzui minunate

Și pă-unde mearsă sufletul mieu,

Nu vi le-aș putea eu spune toate

De vă-aș grăi trei zile mereu,

Totuș' dintr-ahale-o părțișoară

V-oi spune-acum, alte, dă-altă oară.