Share on Twitter Share on Facebook

65

Și să păru ca când oarecine,

Nu știu alb, negru sau pestricat,

Apropiindu-să cătră mine,

Unde eu căzusăm leșinat,

Mă dusă cu sine tot zburând,

Pă cum acuș' voi spune pă rând.