Călduros apel

În Moftul romîn, 1901, 8 aprilie, p. 2, semnat: Moftul romîn. În Opere IV, la Addenda, p. 364

Moftul romîn face apel la concursul tutulor scriitorilor și desinatorilor, oferindu-le pentru colaborare prețuri conștiințioase pe potriva lucrărilor primite spre publicare.

Revistă eminamente independentă, Moftul romîn primește orice producțiune, articole în proză și versuri, desenuri umoristice, satirice și chiar serioase (prin serioase firește nu-nțelegem nesărate), întrucît ele se prezintă în dimensiuni potrivite cu cadrul nostru și se pot prezenta pe răspunderea nostră publicului cititor, dacă nu sunt semnate cu nume cari au ajuns ele să răspundă îndestul.

Primim orice producțiune, indiferent de vederi politice sau sociale, de școală literară sau artistică, numai să le credem plăcute publicului, căruia, suntem noi convinși, indiferent de toate cele, îi place orice producție bună.

Să vie orice talent, ori de unde și ori cu ce păreri, și va fi primit la noi cu toată stima și cu toată dragostea cari se datoresc talentului. Să vie! și va vedea, poate, că, de la cele mai de sus locuri pînă la cele mai de jos, singurul loc în țara noastră unde talentul are mai multe garanții a nu fi considerat ca un moft este tocmai la „Moftul român”.

Share on Twitter Share on Facebook