Ion Prostul

Era pe vremea când purtau

Cocoanele niște turnuri

Ș-un malacof piramidal

Și alte multe umpluturi...

Ion Ciornei, un țopârlan,

Un românaș de viță veche,

Purtând suman, purtând ițari

Și-o țurcănească pe ureche,

A fost luat la militari...

Da-n loc să dea de greu și el

Ion ajunse vistavoi,

Noroc! la domnul Colonel.

Băiat voinic, făcea de toate:

Era rândaș, spălătoreasă,

Și vizitiu și bucătar,

Și sofragiu și fată-n casă.

Ion putea fi orișice,

Mă rog, și doică-ar fi putut;

Dar moașa casii l-a aflat

Că are laptele bătut.

Așa, Ion cu colonelul

Lucra-ntr-o seară la grăpat.

Când iată doamna înfoiată

Sus în balcon s-a arătat.

Ion numaidecât se-ntoarse

Si se opri pe gânduri dus,

Uitându-se plin de mirare

La malacoful cel de sus.

Don'Colonelul îl întreabă:

– Ce te-ai holbat așa, țigane?

– Mă mir, trăiți, don'Colonel,

Mă mir de ce văz la cocoane;

Cu malacofu-așa umflat

Cum poți s-o pupi? că nu se poate

Nici să te-apropii. - Măi ce prost!

Țigan! când vreau s-o pup, și-l scoate.

– Și-l scoate? a răspuns Ion;

– Așa ți-e vorba?... A-o-leu!

– Așa, trăiți, don' coronel...

Așa... o pup și eu!

Publicată în Moftul Român anul 1, nr. 12 (1893) reprodusă de Caragiale în Calendarul Moftului Român pe 1902, pag. 51 și în Moftul Român seria II (4 Noiembrie 1901) sub titlul Vistavoiul și cu iscălitura Ion.

Share on Twitter Share on Facebook