Share on Twitter Share on Facebook

Ruinurile Târgoviștii

O, ziduri întristate! O, monument slăvit!

În ce mărime naltă și voi ați strălucit,

Pă când un soare dulce și mult mai fericit

Își răvărsa lumina p-acest pământ robit!

Dar în sfârșit Saturnu, cum i s-a dat de sus,

În negura uitării îndată v-a supus.

Ce jale vă coprinde! Cum totul v-a pierit!

Subt osândirea soartei de tot ați înnegrit!

Din slava strămoșască nimic nu v-a rămas.

Oriunde nu se vede nici urma unui pas.

Ș-în vreme ce odată oricare muritor

Privea la voi cu râvnă, cu ochiu-ațintător,

Acum de spaimă multă se trage înapoi

Îndată ce privirea îi cade drept pe voi...

Dar încă, ziduri triste, aveți un ce plăcut,

Când ochiul vă privește în liniștit minut:

De milă îl pătrundeți, de gânduri îl uimiți.

Voi încă în ființă drept pildă ne slujiți

Cum cele mai slăvite și cu temei de fier

A omenirei fapte din fața lumei pier;

Cum toate se răpune ca urma îndărăt,

Pe aripile vremii de nu se mai arăt;

Cum omul, când să fie în toate săvârșit,

Pe negândite, cade sau piere în sfârșit.

Eu unul, în credință, mai mult mă mulțumesc

A voastră dărămare pe gânduri să privesc,

Decât zidire naltă, decât palat frumos,

Cu strălucire multă, dar fără un folos,

Ș-întocmai cum păstorul ce umblă pre câmpii,

La adăpost aleargă când vede vijălii,

Așa și eu acuma, în viscol de dureri,

La voi spre ușurință cu triste viu păreri.

Nici muzelor cântare, nici milă voi din cer,

O Patrie a plânge cu multă jale cer.

La voi, la voi nădejde eu am de ajutor;

Voi sunteți de cuvinte și de idei izvor.

Când zgomotul de ziuă înceată preste tot,

Când noaptea atmosfera întunecă de tot,

Când omul de necazuri, de trude ostenit

În liniștirea nopții se află adormit,

Eu nici atunci de gânduri odihnă neavând,

La voi fără sfială viu singur lăcrămând

Și de vederea voastră cea tristă însuflat

A noastră neagră soartă descoper nencetat.

Mă văz lângă mormânt al slavei strămoșești

Și simț o tânguire de lucruri omenești;

Și mi se pare încă c-auz un jalnic glas

Zicând aceste vorbe: "Ce, vai! a mai rămas,

Când cea mai tare slavă ca umbra a trecut,

Când duhul cel mai slobod cu dânsa a căzut".

..........................

..........................

Acest trist glas, ruinuri, pă mine m-au pătruns

Și a huli viața în stare m-au adus.

..........................

..........................

Deci priimiți, ruinuri, cât voi vedea pământ,

Să viu spre mângâiere, să plâng pe-acest mormânt,

Unde tiranul încă un pas n-a cutezat,

Căci la vederea voastră se simte spăimântat!

Poezie scrisă în 1828, tiparită la 20 martie 1830 în Curierul Românesc cu o prezentare a lui Ion Heliade Rădulescu