Capitolul XV

MĂRTURIA BAGAJELOR PASAGERILOR

După ce debită câteva minciuni politicoase cu privire la „micuţii” din fotografie şi o asigură pe doamna Hubbard că va cere să-i fie adusă cafeaua, Poirot reuşi să se retragă împreună cu cei doi prieteni.

— Va să zică, cu primul bagaj n-am nimerit-o, observă Bouc. Cine urmează?

— Cred că ar fi mai comod s-o luăm compartiment cu compartiment. Ceea ce înseamnă că începem cu numărul 16, unde stă simpaticul nostru domn Hardman.

Hardman, care fuma un trabuc, îi întâmpină binevoitor:

— Intraţi, domnilor… Dacă aşa ceva e omeneşte cu putinţă. E cam strâmt aici pentru o şuetă.

Bouc îi explică scopul vizitei lor, la care solidul detectiv dădu din cap cu înţelegere.

— E în regulă. Ca să fiu sincer, mă şi miram că n-aţi descins mai devreme. Astea sunt cheile mele, domnilor, iar dacă doriţi să-mi cotrobăiţi şi prin buzunare, sunteţi bine veniţi. Să dau cuferele jos.

— Asta o s-o facă conductorul. Michel!

Cele două cufere ale lui Hardman fură repede cercetate şi puse la loc. Conţineau poate cam multă băutură alcoolică. Hardman le făcu cu ochiul.

— Nu te prea controlează la graniţă, dacă te aranjezi cu conductorul. I-am strecurat un teanc de bancnote turceşti, şi până acum n-am avut nici un fel de bătaie de cap.

— Şi la Paris?

Hardman le făcu iarăşi cu ochiul.

— Până ajung eu la Paris, ce mai rămâne intră tocmai bine într-o sticluţă cu apă de păr.

— Nu sunteţi un adept al prohibiţiei, domnule Hardman, spuse Bouc zâmbind.

— Cum să vă spun, prohibiţia nu mi-a dat niciodată de furcă.

— Aha, făcu Bouc. Bar clandestin. Articulă cuvintele tacticos, savurându-le. Denumirile voastre americane sunt atât de nostime, de expresive.

— Mi-ar place mult să mă duc în America, interveni Poirot.

— Aţi avea de învăţat câteva metode moderne acolo, spuse Hardman. Europa trebuie să se trezească, prea e adormită.

— E adevărat că America e ţara progresului, recunoscu Poirot. Îi admir în multe privinţe pe americani. Numai că – sau poate nu sunt eu în pas cu moda – femeile americane mi se par mai puţin fermecătoare decât compatrioatele mele. Cred că nu e nimic mai cochet şi mai încântător decât o tânără franţuzoaică sau belgiancă.

Hardman privea îngândurat pe fereastră.

— Poate aveţi dreptate, domnule Poirot, spuse el. Dar eu cred că fiecărui popor îi plac mai mult femeile din ţara lui.

Clipi repede din ochi, parcă orbit de albul strălucitor al zăpezii.

— Te izbeşte în ochi, nu-i aşa? Remarcă el. Vă spun sincer, domnilor, această poveste a început să-mi calce pe nervi. Crima, şi zăpada, şi toate celelalte – şi pe deasupra nu putem face nimic. Doar să zaci şi să-ţi omori timpul. Aş vrea să mă ocup de ceva sau de cineva.

— Iată autenticul neastâmpăr al oamenilor din vest, exclamă Poirot, zâmbind.

Conductorul puse în ordine bagajele, şi cei trei trecură mai departe.

Colonelul Arbuthnot stătea într-un colţ, trăgând din pipă şi citind o revistă. Poirot îl puse la curent cu misiunea lor. Colonelul nu avu nimic de obiectat. Bagajul lui se compunea din două geamantane mari, de piele.

— Restul lucrurilor le-am trimis cu vaporul, le explică el.

Ca majoritatea celor din breasla lui, colonelul ştia să-şi ţină lucrurile în ordine. Examinarea bagajului luă doar câteva minute. Poirot observă un pachet de curăţitoare de pipă.

— Folosiţi întotdeauna acelaşi tip? Se interesă el.

— De obicei. Bineînţeles, dacă mi le pot procura.

— Aha, făcu Poirot.

Curăţitoarele din bagaj erau identice cu cel găsit în compartimentul lui Ratchett.

Doctorul Constantine remarcă acelaşi lucru când fură din nou pe coridor.

— Totuşi, murmură Poirot, nu-mi vine să cred. Nu-i genul lui, şi când ai spus asta, ai spus de fapt totul.

Uşa următoare era închisă. Era compartimentul prinţesei Dragomiroff. Bătură la uşă. Dinăuntru se auzi vocea mai profundă a prinţesei.

— Intră.

Bouc fu purtătorul lor de cuvânt. Foarte reverenţios, îi explică prinţesei motivul pentru care îndrăzneau s-o deranjeze.

Prinţesa îl ascultă în tăcere. Faţa ei mică, de broască, era absolut nemişcată.

— Dacă e necesar, domnilor, spuse ea, calm, după ce Bouc termină, atunci aşa să fie. Camerista mea are cheile. Ea vă va da şi o mână de ajutor.

— Camerista ţine întotdeauna cheile la ea, doamnă? Întrebă Poirot.

— Bineînţeles, domnule.

— Şi dacă In timpul nopţii, la graniţă, vameşii cer să vadă un bagaj?

Bătrâna doamnă ridică din umeri.

— E foarte puţin probabil. Dar dacă totuşi se întâmplă, conductorul s-ar duce s-o cheme.

— Asta înseamnă că, implicit, aveţi încredere în ea?

— V-am mai spus acest lucru, rosti prinţesa, calm. Nu angajez oameni în care să n-am încredere.

— Da, spuse Poirot, absent. Încrederea înseamnă ceva în ziua de azi. E probabil mai bine să ai o femeie modestă, pe care să te poţi bizui, decât o cameristă mai chic, vreo pariziancă spilcuită, să zicem.

Poirot observă ochii negri, inteligenţi, întorcându-se încet spre el şi fixându-l.

— Ce vreţi să spuneţi cu asta, domnule Poirot?

— Eu? Nimic, doamnă, nimic.

— Ba da. Credeţi, nu-i aşa, că ar fi fost mai nimerit să am o franţuzoaică elegantă, care să se ocupe de toaleta mea?

— Ar fi fost, poate, mai obişnuit, doamnă.

Ea clătină din cap.

— Schmidt îmi e devotată. Articulă încet, zăbovind parcă pe cuvinte: Devotamentul e. de nepreţuit.

Camerista sosi cu cheile. Prinţesa îi vorbi pe nemţeşte. Îi spuse să deschidă valizele şi să-i ajute pe domni să le cerceteze. Apoi ieşi pe coridor şi rămase la fereastră, privind afară. Poirot îi ţinu companie, lăsându-l pe Bouc să se ocupe de bagaje.

Ea îl privi zâmbind răutăcios.

— Nu sunteţi curios să ştiţi ce conţin geamantanele mele?

— E vorba, doamnă, doar de o formalitate.

— Sunteţi aşa de sigur?

— În cazul dumneavoastră, da.

— Şi totuşi, am cunoscut-o şi am îndrăgit-o pe Sonia Armstrong. Ce aveţi de spus? Că nu mi-am mânjit mâinile omorând o canalie ca acest Cassetti? Poate aveţi dreptate.

Tăcu câteva clipe, apoi spuse:

— Ştiţi ce mi-ar fi plăcut să-i fac? Mi-ar fi plăcut să-i chem pe servitorii mei şi să le spun: Biciuiţi-l pe acest om până-şi dă sufletul şi azvârliţi-l la gunoi. Aşa se rezolvau lucrurile astea pe când eram tânără, domnule.

Poirot o asculta atent. După ce termină ce avu de spus, prinţesa se întoarse spre el, enervată.

— Nu spuneţi nimic, domnule Poirot. Mă întreb ce gândiţi.

El o privi în faţă.

— Cred, doamnă, că forţa dumneavoastră stă în voinţă şi nu în braţe.

Ea îşi coborî ochii înspre braţele subţiri, înveşmântate în negru, înspre mâinile galbene, nervoase, ca nişte gheare, împodobite cu inele.

— E adevărat, n-am deloc forţă în ele. Nici nu ştiu dacă trebuie să mă bucur, sau să mă întristez pentru asta.

Apoi, deodată, se întoarse brusc şi intră în compartiment, unde camerista tocmai punea la loc hainele în geamantane.

Bouc începu din nou eu scuzele, dar prinţesa i-o reteză scurt.

— Nu-i nevoie să vă scuzaţi, domnule. A fost comisă o crimă. De aceea trebuie luate unele măsuri. Asta-i tot.

— Sunteţi foarte amabilă, doamnă.

Ea salutul lor, prinţesa înclină uşor capul.

Uşile următoarelor două compartimente erau închise. Bouc se opri nehotărât, scărpinându-se în cap.

— La dracu! Exclamă el. E cam penibil. Au paşapoarte diplomatice. Bagajele lor sunt scutite de control.

— De controlul vamal, da. Dar o crimă e cu totul altceva.

— Ştiu. Totuşi, n-aş vrea să avem complicaţii…

— Nu te necăji, prietene. Contele şi contesa ne vor înţelege. Ai văzut ce amabilă a fost prinţesa Dragomiroff.

— E într-adevăr, o adevărată doamnă. Şi aceştia au acelaşi rang, dar contele mi-a făcut impresia unui bărbat cam impulsiv. Nu s-a arătat prea încântat când ai insistat să stai de vorbă cu soţia lui. Iar asta îl va înfuria şi mai mult. Ce-ar fi… Oh, dacă i-am omite pe ei. În fond, nu pot să aibă vreun amestec în toată tărăşenia asta. De ce să mă leg la cap când nu mă doare.

— Nu sunt de aceeaşi părere, spuse Poirot. Sunt convins că contele Andrenyi o să ne înţeleagă. Oricum, nu strică să încercăm.

Şi, înainte ca Bouc să apuce să-i răspundă, ciocăni uşor în uşa compartimentului cu numărul 13.

Dinăuntru se auzi:

— Intră!

Contele şedea într-un colţ, lângă uşă, şi citea. Contesa stătea ghemuită în celălalt colţ, lângă fereastră. Capul îi era rezemat de o pernă şi părea că doarme.

— Scuzaţi, domnule conte, începu Poirot. Vă rog să ne iertaţi pentru prezenţa noastră inoportună, dar suntem nevoiţi să cercetăm bagajele tuturor călătorilor. În cele mai multe dintre cazuri e vorba doar de o simplă formalitate. Domnul Bouc e de părere că, întrucât aveţi paşaport diplomatic, puteţi pe bună dreptate să cereţi să fiţi scutit de un asemenea control.

Contele păru să chibzuiască o clipă.

— Mulţumesc, spuse el, dar nu ţin să se facă o excepţie în ce mă priveşte. Aş prefera ca bagajele noastre să fie controlate la fel ca toate celelalte.

Se întoarse către soţia lui:

— Cred că n-ai nimic împotrivă, Elena?

— Absolut deloc, răspunse contesa fără să şovăie.

Controlul fu rapid şi cam de mântuială. Poirot părea că încearcă să-şi ascundă stânjeneala, făcând tot felul de remarci lipsite de noimă, cum ar fi:

— Cartea de vizită de pe geamantanul acesta e complet muiată, doamnă, în timp ce ridica de jos o valiză de piele albastră cu iniţialele ei şi cu o mică coroană nobiliară.

Contesa nu-i răspunse. Părea, într-adevăr, cam plictisită de forfota din jurul ei, şi rămase ghemuită în colţ, privind visătoare pe fereastră, în vreme ce ceilalţi îşi vedeau de treabă în compartimentul vecin.

Poirot încheie controlul deschizând dulăpiorul de deasupra chiuvetei şi aruncând o privire fugară înăuntru: un burete, cremă de faţă, pudră şi o sticluţă mică cu eticheta „Trional”.

Apoi, după ce-şi ceru încă o dată scuze, echipa de anchetatori se retrase.

Urmară, la rând, compartimentul doamnei Hubbard, al lui Ratchett şi, în sfârşit, al lui Poirot.

Se îndreptară apoi spre compartimentele de clasa a doua. Primul – numerele 10 şi 11 – era ocupat de Mary Debenham, care tocmai citea o carte, şi de Greta Ohlsson, care dormea. La intrarea lor suedeza se trezi, tresărind.

Poirot îşi repetă povestea. Suedeza părea tulburată. Mary Debenham – calmă ca de obicei. Poirot se adresă întâi suedezei.

— Dacă ne daţi voie, domnişoară, vom începe cu bagajul dumneavoastră, şi apoi poate veţi fi atât de bună să mergeţi să vedeţi cum se mai simte doamna Hubbard. Am mutat-o într-unul din compartimentele din celălalt vagon, dar se mai resimte încă serios de pe urma şocului. Am cerut să i se aducă nişte cafea. Bănuiesc însă că face parte din acei oameni care au nevoie de cineva cu care să stea de vorbă, aşa cum au nevoie de apă.

Suedeza se arătă de îndată plină de înţelegere. Se va duce imediat. Biata doamnă, trebuie să fi avut într-adevăr un şoc teribil, şi apoi şi aşa era necăjită de pe urma călătoriei şi a faptului că s-a despărţit de fiica ei. Da, fireşte, o să se ducă imediat – nu, geamantanul nu e încuiat – şi o să ia cu ea şi nişte săruri de amoniac.

Ieşi grăbită. Lucrurile îi fură repede examinate. Avea foarte puţine. Se vedea că nu observase încă lipsa plasei de sârmă din cutia de pălării.

Mary Debenham puse, în sfârşit, cartea deoparte şi-l urmări cu privirea pe Poirot. La rugămintea acestuia, îi întinse chelie. În vreme ce el dădea jos un geamantan şi-l deschidea, îi spuse:

— De ce-aţi trimis-o de aici, domnule Poirot?

— Eu, domnişoară? M-am gândit numai că trebuia să aibă grijă de doamna Hubbard.

— Un pretext excelent… Dar oricum, pretext.

— Nu vă înţeleg, domnişoară.

— Cred că mă înţelegeţi foarte bine.

Îi zâmbi.

— Doreaţi să rămân singură, nu-i aşa?

— Îmi puneţi în gură cuvintele dumneavoastră, domnişoară.

— Şi idei în cap, nu? Nu, nu e chiar aşa. Ideile sunt dinainte acolo. Am dreptate, nu-i aşa?

— Domnişoară, noi avem un proverb…

— Cine se scuză, se acuză. Asta voiaţi să spuneţi? Trebuie să recunoaşteţi că am un oarecare spirit de observaţie, ca şi bun simţ de altfel. Nu ştiu din ce motiv v-aţi băgat în cap că ştiu ceva în legătură cu această poveste murdară… Asasinarea unui om pe care nu-l mai văzusem niciodată înainte.

— Astea-s fantezii, domnişoară.

— Nu sunt nici un fel de fantezii. Dar mi se pare că se pierde o groază de vreme nespunându-se adevărul… Bătând aşa apa în piuă, în loc de a da cărţile pe faţă.

— Iar dumneavoastră nu vă place să pierdeţi timpul. Preferaţi să puneţi punctul pe i. Vă plac metodele directe. Eh bien, vă voi oferi o astfel de metodă directă. Vă voi ruga să-mi lămuriţi sensul anumitor cuvinte pe care le-am auzit pe când veneam împreună din Siria. Coborâsem din tren ca să mă mai dezmorţesc. Asta se întâmpla în gara Konia. Din noapte mi-a ajuns la ureche vocea dumneavoastră şi a colonelului. Îi spuneaţi: „Nu acum, nu acum. Când totul se va termina. Când va rămâne undeva departe, în urma noastră.” Ce voiaţi să spuneţi cu aceste cuvinte, domnişoară?

Ea îi răspunse foarte liniştită.

— Credeţi că mă refeream la… Crimă?

— Eu sunt acela care întreabă, domnişoară.

Ea suspină, cu gândurile aiurea. Apoi, parcă deşteptându-se din visare, îi spuse:

— Aceste cuvinte au un înţeles, domnule, pe care însă nu vi-l pot spune. Pot numai să vă dau în mod solemn cuvântul meu de onoare că pe acest Ratchett l-am văzut pentru prima oară în viaţă aici, în tren.

— Deci refuzaţi să-mi explicaţi acele cuvinte?

— Da, dacă vreţi s-o luaţi aşa, refuz. Se refereau… la o sarcină pe care mi-o asumasem.

— O sarcină care a fost îndeplinită?

— Ce vreţi să spuneţi?

— A fost îndeplinită, nu-i aşa?

— Ce vă face să gândiţi astfel?

— Ascultaţi, domnişoară, o să vă reamintesc un alt incident. În ziua în care trebuia să ajungem la Istanbul, trenul a avut o întârziere. Eraţi foarte agitată, dumneavoastră de obicei atât de calmă, de controlată. Vă pierduserăţi calmul.

— Nu voiam să scap legătura.

— Aşa spuneţi dumneavoastră. Dar trebuie să ştiţi că Orient Expresul pleacă din Istanbul în fiecare zi. Chiar dacă aţi fi scăpat legătura, întârzierea dumneavoastră ar fi fost de numai douăzeci şi patru de ore.

Pentru prima oară domnişoara Debenham păru că-şi pierde răbdarea.

— Se pare că dumneavoastră nu realizaţi că cineva poate avea prieteni care să-l aştepte la sosirea la Londra şi că o întârziere de o zi îţi dă peste cap toate aranjamentele şi-ţi creează o groază de neplăceri.

— Aha, deci asta era! Prieteni care vă aşteptau la gară şi pe care nu voiaţi să-i încurcaţi?

— Bineînţeles…

— Şi totuşi… E curios…

— Ce e curios?

— Acum, în acest tren… Avem din nou o întârziere. Şi încă o întârziere mult mai serioasă, cu atât mai mult cu cât nu există nici o posibilitate de a trimite o telegramă prietenilor dumneavoastră sau de a comunica cu ei… la distanţă… la distanţă…

— La distanţă lungă? Vreţi să spuneţi, prin telefon.

— Ah, da, convorbire la depărtare, cum spuneţi dumneavoastră în Anglia.

Mary Debenham zâmbi fără să vrea.

— Convorbire interurbană, îl corectă ea. Întocmai, precum spuneţi, e foarte neplăcut să nu poţi trimite o vorbă, prin telegraf sau telefon.

— Şi totuşi, domnişoară, de data asta comportarea dumneavoastră e cu totul diferită. Nu vă mai manifestaţi neliniştea. Atitudinea dumneavoastră e calmă şi filosofică.

Mary Debenham se înroşi şi îşi muşcă buzele. Nu mai părea dispusă să zâmbească.

— Nu răspundeţi, domnişoară?

— Îmi pare rău, dar nu ştiam că ar mai fi ceva de răspuns.

— Să-mi explicaţi schimbarea atitudinii dumneavoastră.

— Domnule Poirot, nu credeţi că vă agitaţi în fond pentru nişte nimicuri?

Poirot ridică braţele într-un gest de scuză.

— Ăsta-i poate păcatul nostru, al detectivilor. Ne aşteptăm ca purtarea cuiva să fie întotdeauna logică, consecventă. Nu vrem să ţinem seama de schimbările de atitudine.

Mary Debenham tăcu.

— Îl cunoaşteţi bine pe colonelul Arbuthnot, domnişoară?

Poirot avu impresia că această schimbare de subiect o mai linişti.

— L-am întâlnit pentru prima oară în această călătorie.

— Aveţi vreun motiv să credeţi că l-ar fi putut cunoaşte dinainte pe Ratchett?

Ea scutură din cap cu hotărâre.

— Sunt absolut sigură că nu l-a cunoscut.

— De ce sunteţi atât de sigură?

— Din cele spuse de el.

— Şi totuşi, trebuie să ştiţi, domnişoară, că pe podeaua compartimentului lui Ratchett am găsit un curăţitor de pipă. Iar colonelul Arbuthnot este singurul din tren care fumează pipă.

Poirot o urmări atent, dar ea nu se arătă nici surprinsă, nici emoţionată. Spuse doar:

— E absurd. Colonelul Arbuthnot este ultimul om din lume care să aibă un amestec în vreo crimă… Mai ales într-o crimă teatrală ca aceasta.

Observaţia ei concorda atât de mult cu opinia pe care şi-o făcuse şi el, încât Poirot era pe punctul să-i dea dreptate. Îi replică în schimb:

— Trebuie să vă reamintesc că nu-l cunoaşteţi foarte bine, domnişoară.

Ea înălţă din umeri.

— Cunosc destul de bine genul.

Poirot o întrebă foarte blând:

— Şi tot refuzaţi să-mi spuneţi ce înseamnă aceste cuvinte: „Când totul va rămâne undeva, departe, în urma noastră”?

— Nu mai am altceva de spus, i-o tăie ea, rece.

— Nu-i nimic, rosti Hercule Poirot. Tot voi afla.

Se înclină şi ieşi din compartiment, închizând uşa după el.

— Crezi c-a fost bine ce-ai făcut? Îl întrebă Bouc. Ai pus-o în gardă… Şi prin ea, şi pe colonel.

— Prietene, dacă vrei să prinzi un iepure, vâri o nevăstuică în vizuină, şi dacă iepurele e acolo, o zbugheşte afară. Asta-i tot ce-am făcut.

Intrară împreună în compartimentul Hildegardei Schmidt. Aceasta îi aştepta, respectuoasă, dar deloc emoţionată.

Poirot aruncă o privire în valijoara aşezată pe banchetă, apoi îi făcu semn conductorului să dea jos geamantanul cel mare aflat pe plasa de deasupra.

— Cheile, te rog.

— Nu e încuiat, domnule.

Poirot desfăcu închizătoarele şi ridică capacul.

— Aha, exclamă el, întorcându-se spre Bouc. Ţii minte ce ţi-am spus. Ia priveşte aici o clipă!

Deasupra hainelor, înfăşurată la repezeală, se afla o uniformă cafenie de conductor.

Nepăsarea femeii dispăru ca prin farmec.

— Ach, strigă ea. Asta nu-i a mea. Nu eu am pus-o acolo. N-am deschis deloc geamantanul de când am plecat din Istanbul. E aşa cum vă spun.

Privea speriată când la unul, când la altul.

Poirot o luă cu blândeţe de mână şi încercă s-o liniştească.

— Nu-i nimic, totul e în ordine. Te credem. Nu te frământa. Sunt aşa de sigur că n-ai ascuns dumneata uniforma, pe cât sunt de sigur că eşti o bună bucătăreasă. Înţelegi? Eşti o bună bucătăreasă, nu-i aşa?

Speriată, femeia surâse fără să vrea.

— Da, aşa e. Toate doamnele la care am lucrat spuneau aşa. Eu…

Se opri, cu gura larg deschisă, din nou speriată.

— Nu, nu, te asigur că totul e în regulă. O să-ţi spun cum s-au întâmplat de fapt lucrurile. Acest om, vreau să spun cel îmbrăcat în uniforma de conductor, a ieşit din compartimentul celui asasinat. S-a ciocnit de dumneata. Asta a fost neşansa lui; sperase că nu-l va vedea nimeni. Ce să facă atunci? Trebuie să scape de uniforma care nu-l mai apăra, ci dimpotrivă, îl punea în pericol.

Privirea îi alunecă înspre Bouc şi doctorul Constantine, care-l ascultau cu atenţie.

— Afară, totu-i înzăpezit, înţelegi. Zăpada îi încurcă toate planurile. Unde ar putea să ascundă hainele de pe el? Toate compartimentele sunt ocupate. Ba nu, trece pe lângă unul a cărui uşă e deschisă, semn că pasagerul lipseşte. Trebuie să fie al femeii de care tocmai se ciocnise. Se strecoară înăuntru, dă jos de pe el uniforma şi o vâră în grabă într-un geamantan din plasa de bagaje. O să mai treacă vreme până o s-o descopere cineva, şi-o fi spus el.

— Şi apoi? Întrebă Bouc.

— La asta mai trebuie să cugetăm, vorbi Poirot, cu o sclipire de avertizare în ochi.

Luă în mână tunica. Un nasture, al treilea, lipsea. Poirot băgă mâna în buzunarul tunicii şi scoase un şperaclu.

— Iată cum a putut omul nostru să treacă prin uşi încuiate, remarcă Bouc. Întrebările pe care i le-ai pus doamnei Hubbard au fost inutile. Încuiată sau nu, omul a putut trece cu uşurinţă prin uşa de acces. Şi vorba ceea, dacă e să existe o uniformă de conductor, de ce n-ar exista şi o cheie de conductor?

— De ce nu, într-adevăr, repetă Poirot.

— Am fi putut de fapt să ştim acest lucru. Îţi aminteşti că Michel spusese că uşa compartimentului doamnei Hubbard dinspre coridor ora încuiată în momentul când a venit, după ce-l sunase?

— Întocmai, domnule, confirmă conductorul. Iată de ce mi-am spus că doamna trebuie să fi visat.

— Dar acum e clar, continuă Bouc. Omul nostru intenţiona să încuie la loc uşa de acces, dar auzind probabil mişcări în pat, s-a speriat.

— Nu ne mai rămâne, observă Poirot, decât să găsim şi chimonoul vişiniu.

— Într-adevăr. Şi să nu uităm că ultimele două compartimente rămase sunt ocupate de bărbaţi.

— Oricum, ne vom face datoria.

— Oh, bineînţeles. De altfel, îmi amintesc ce ne-ai spus.

Hector MacQueen se arătă foarte binevoitor.

— Şi eu aş fi făcut la fel, spuse el, zâmbind amar. Îmi dau seama că sunt, fără îndoială, cel mai suspect individ din tren. Nu mai urmează decât să găsiţi un testament, prin care bătrânul să-mi fi lăsat banii lui şi totul s-ar lămuri cum nu se poate mai bine.

Bouc îi aruncă o privire bănuitoare.

— E doar o glumă, se grăbi MacQueen să îndrepte lucrurile. În realitate, nu mi-a dat niciodată un ban. I-am fost pur şi simplu de folos… cu limbile străine pe care le cunosc, şi cu altele. Eşti în aer, ca să spun aşa, dacă nu vorbeşti decât limba de-acasă. Nu sunt lingvist, dar mă descurc binişor cu cele câteva fraze franţuzeşti, nemţeşti sau italieneşti pe care trebuie să le debitezi, cât mai înfipt posibil, când intri într-un magazin sau hotel.

Vocea îi era mai ascuţită ca de obicei. Părea că nu se simte prea în largul lui, în ciuda efortului vizibil pe care îl făcea.

Se auzi vocea lui Poirot.

— N-am găsit nimic. Nici măcar un testament compromiţător.

MacQueen răsuflă uşurat.

— Mi-aţi luat o greutate de pe inimă, spuse el mai bine dispus.

În sfârşit, ultimul compartiment. Nici bagajele italianului şi ale valetului nu conţineau nimic suspect.

Cei trei stăteau la capătul vagonului şi priveau unul la altul.

— Ce facem acum? Întrebă Bouc.

— Ne întoarcem în vagonul restaurant, spuse Poirot. Ştim acum tot ce se poate şti. Avem mărturiile pasagerilor, ale bagajelor lor, ale ochilor noştri. Nu mai putem aştepta de nicăieri vreun alt ajutor. Acum trebuie doar să ne punem mintea la lucru.

Cotrobăi în buzunar după pachetul de ţigări. Era gol.

— Vă ajung într-o clipă, le spuse. Mă duc să-mi iau ţigările. Foarte încurcată şi bizară poveste. Cine o fi purtat acel chimono vişiniu? Şi unde o fi el acum? Tare mult aş vrea să ştiu. E ceva aici… Un element care-mi scapă! Dar despre asta, mai vorbim noi. Scuzaţi-mă o clipă.

O luă grăbit înspre compartimentul lui. Ştia că mai avea o rezervă de ţigări într-una din valize. O coborî de pe plasă şi o deschise.

Se dădu surprins înapoi.

Împăturit ca grijă şi aşezat deasupra hainelor lui – un chimono subţire, de culoare vişinie, cu balauri brodaţi.

— Aşa, care va să zică, murmură el. O sfidare. Prea bine, o accept.

Share on Twitter Share on Facebook