A CTUL IV

        BRAMINUL

Se face ziuă. Luna se culcă-n roşu-i pat,

Aruncă peste sineşi veștmânt întunecat,

Ş-adoarme. Floarea nopţii se-nchide blând şi lasă

Frumosu-i cap s-atârne pe piept ca o mireasă

Cu ochi duioşi, când plânge după iubitul ei

Cel dus departe.

Uite, şi luna-n ceruri ce-i?

Răsare-aşa măreaţă din valurile mării,

Izbeşte-ntunecimea ş-aleargă-n largul zării,

Cutreieră văzduhul de dânsa-nspăimântat.

Şi-ntocmai ca pe-o frunte de domn încoronat,

Îşi pune ea piciorul pe-un pisc, pe Himalaya.

Iar florile, cuprinse molatic de văpaia

Iubirii ş-admirării, îi fac din părul lor

Cununi, aşa ca unui erou învingător.

Al ei e tot văzduhul, şi tot mai mult se suie

Până-n palat la Vişnu, în sfânta cetăţuie

A cerului. De-acolo nu-i drum, să mergi mai sus.

Şi cade luna, cade, s-afundă în apus,

Mai grabnică scoboară, mai palidă devine

Din pas în pas, ajunge la dealuri, la coline,

La şes, în urmă piere, izbită de-alte zori

Şi cine-o plânge? Codrul şi roua de pe flori!...

Ca omul! El se-nalţă mai tare, tot mai tare,

Al lui e tot pământul cuprins de admirare,

Pe frunţi de regi aşază piciorul glorios,

Dar când ajunge culmea, începe-a cădea jos.

(Priamvada vine)

PRIAMVADA

Ce faci aici?

BRAMINUL

Nimica. Aştept să vie ceasul

De jertfă.

(Priamvada strigă după Anusuia)

PRIAMVADA

Anusuio! Ce stai? Grăbeşte-ţi pasul!

Avem, până la jertfă, mult lucru de-mplinit.

(Începe să culeagă flori)

ANUSUIA

Am fost la tata Canva, să-ntreb cum a dormit

Sacontala.

(Anusuia se pleacă şi culege,si ea flori)

PRIAMVADA

Şi doarme?

ANUSUIA

Nu doarme. Plânge dusă.

Când am intrat la dânsa, şedea cu fruntea pusă

În palme. Nedormită, cum e, mi se părea

Ca moartă. Doamne aperi!

PRIAMVADA

Ei taci! Şi ce zicea?

ANUSUIA

Mi-a spus că ea se teme de visul ei.

PRIAMVADA

De care?

ANUSUIA

Ştiu eu — de astă-noapte! Ea nu mi-a spus. Îmi pare

Că-i rău de noi. Duşanta de-atunci, când i-am trimis

Scrisoarea, cam de-o lună, nimic nu i-a mai scris

Şi nici nu vrea să afle, că moartă e, ori cum e?

Acolo prin oraşe e lumea altă lume,

Sunt prinţi şi domni! Un rege e tot cuprins de ei!

Ş-apoi — ştii tu — el are o sută de femei,

Ştii tu? Şi lui îi iese din cap de-atâta vreme

Sacontala...

PRIAMVADA

Taci, proasto, că n-ai de ce te teme!

Femeile sunt numai podoabă pentru regi,

N-a zis şi el?

(Se uită .în coşul Anusuiel)

Spui fleacuri, dar flori nu prea culegi!

Eu mi-am umplut cofiţa. Tu cât ai, Anusuio?

Ne-aşteaptă tata Canva, ia cofa mea şi du-i-o.

(Anusuia pleacă grabnic, se impiedică cade)

ANUSUIA

Aşa vezi!

PRIAMVADA

Rupe-ţi capul!

(Anusuia ridicându-se scuturându-se de ţărână)

ANUSUIA

N-ai fi putut cădea

Şi tu?

PRIAMVADA

Dar eu încalte cădeam cu cofa mea.

Adună-le degrabă! Ce stai, ca o bătrână

Cu mâna-n şold?

ANUSUIA

Dă-mi pace, că m-am lovit la mână;

(Anusuia pleacă)

PRIAMVADA

(Singură)

Sărmana! Cine ştie, femeile-n oraş

Sunt altfel! Poate ele iubesc mai pătimaş!

Ştiu râde mai aprinse şi se pricep mai bine

La dragoste. O, Doamne, s-a prins acum de mine

Prostia Anusuiei! Să cred eu vorba ei?

O sută — mare Doamne! — o sută de femei

Pot într-o zi un munte cât cerul să-l răstoarne,

Unui bărbat adecă nu pot să-i puie coame?

Aş, ce? El e cuminte, viteaz şi e-nvăţat,

Şi-i rege! Dacă-i rege, ce-i el? Nu-i tot bărbat?

Mă mir aşa, ca proştii, eu singură, cum poate

Duşanta să le ţie în casa lui pe toate?

De ce-i sunt bune? Una de-ajuns e peste cap,

Cum zice tata Canva! Ş-o sută unde-ncap?

Şi ce fac toată ziua?

ANUSUIA

Am zăbovit?

PRIAMVADA

(Îndemnând-o la lucru)

Culege!

Eu m-am gândit la vorba ce-ai spus-o tu, la rege.

ANUSUIA

Ha, ha! Şireata mamei! Ştiu eu că te-ai gândit!

PRIAMVADA

Tu ştii?

ANUSUIA

Îți umblă capul şi ţie la iubit!

PRIAMVADA

Şi dacă-mi umblă?

ANUSUIA

Umble-ţi! Iubirea-i rugăciune.

PRIAMVADA

(Ascultând un glas din codru)

Durvasas, furiosul. Ia taci să văd ce spune.

ANUSUIA

Sacontala, sărmana! El, dragă, vezi ce-i face!

I-a zis iubita noastră vro vorbă ce nu-i place,

Şi el a blestemat-o!

PRIAMVADA

Ce mânios s-a dus!

Ea poate nici nu ştie ce vorbă rea i-a spus...

ANUSUIA

Pe unde-o fi fost oare de-atunci?

PRIAMVADA

Să-l ştie sfântul!

ANUSUIA

Eu plec şi-l rog s-o ierte.

PRIAMVADA

Te-aştept.

ANUSUIA

Mă duc ca vântul.

PRIAMVADA

Mi-s mânile-amorţite, aşa cu greu le port!

Şi capul, şi tot trupul mi-e nu ştiu cum, ca mort.

Ajung şi eu, cu vremea, să-mi pierd cu totul firea!

Iubirea e de vină, ce alta? Căci iubirea

A veştejit şi faţa Sacontalei! Nu-i ea!

Ieri seară am văzut-o şi m-am speriat. Şedea

Pe-un colţ de stâncă; slabă, s-o sufli-n vânt. Cu părul

Pe spate şi cu capul în mâni — spun adevărul,

Că ştiu că n-am vrun bine să minţ, de dânsa chiar —

Zâmbea, ca omul care bea moartea din pahar,

Şi mă privea în faţă şi nu vorbea cu mine,

Ş-am zis atunci că boala de dor nu e de bine.

(Vine Anusuia)

ANUSUIA

Am fost.

PRIAMVADA

Şi ce-i?

ANUSUIA

E bine. Dintâi n-a vrut defel,

Dar l-am rugat cu lacrimi.

PRIAMVADA

Ei, cum. Şi ce-a zis el?

ANUSUIA

A zis: "Atunci să piară blestemul de la casă,

Când va vedea Duşanta inelul de mireasă".

PRIAMVADA

Atât? Inelul dânsei, pe care i l-a dat

Duşanta? Când va merge Sacontala-n palat,

Ea are să-i arate inelul! Să n-ai teamă,

Blestemul lui Durvasas e vânt!

ANUSUIA

De bună seamă.

Dar ştii? Să nu-i mai spunem! Ar plânge, s-ar mustra.

Să taci, să nu mai ştie Sacontala.

PRIAMVADA

Da, da!

(Sacontala vine)

SACONTALA

Culegeţi flori?

ANUSUIA

Culegem.

SACONTALA

Veniți vă cheamă tata.

Eu plec.

ANUSUIA

Aud? La curte?

PRIAMVADA

Tu pleci? Dar nu eşti gata!

(Anusuia o îmbrăţişează pe Sacontala)

ANUSUIA

A, Doamne, cât îmi pare de bine! Ai să vezi

Pe rege, şi-n palatul de marmură să şezi

D-a stânga lui! Ah, vino! Ah, nu te cred ce zici!

Să pleci! Şi ce să facem noi singure pe-aici?

Să laşi tu codrul, valea? Să pleci, să laşi câmpia?

Pe cât fost, iubito, de mare veselia,

Atâta mi-e durerea! Şi parcă eu mă tem —

Te duci parcă departe, să nu te mai vedem!

PRIAMVADA

Ne prinde jalea, dragă! Dar las', tu mergi la bine!

Ne mângâiem cu asta.

ANUSUIA

(Plivind-o cu dragoste, cu lacrime)

Ce dor ne-o fi de tine!

Să nu ne uiți cu totul! Să vii la noi mai des.

SACONTALA

Să ne grăbim, că tata ne-aşteaptă...

ANUSUIA

Ţi-am cules

Atâta colb de floare! Să-l iei; are să-ţi placă!

Mă duc să iau în grabă păr creţ de la o vacă

Şi lut de sub altarul jertfirii.

(Pleacă)

PRIAMVADA

(În urmă, aducându-i aminte)

Păr de cerb! Şi adă-mi şi trei fire de cussa.

Vreau să-ţi fierb De vrajă, ca să-ţi fie tot dulce sărutatul,

Şi dragă să te aibă de-a pururea bărbatul. (Iese)

(Gautami, mai multe femei, cu cofe pline de seminţe sfinte.

în fund, fac altarul de jertfă)

GAUTAMI

Aici eşti, draga mamei? Sihastrii au venit

Să-şi ieie ziua bună.

UNA

Pe tine te-am iubit

Mai multlt decât viaţa, ş-acum te duci!

SACONTALA

E soarta!

ALTA

Ah, parcă duci lumina cu tine!

A TREIA

Parcă moartea

A-ntrat în codrul nostru de când ne-ai spus că pleci!

A PATRA

Izvoarele din vale de-acum ne vor fi seci;

Nu vom vedea la uşă stând blânda căprioară;

Şi florile-şi vor plânge mâhnita surioară —

Dorindu-te, lipsite de tine şi de ploi!

A CINCEA

Să nu ne uiți cu totul!

A ŞASEA

Mai vino pe la noi!

CANVA

(Venind gânditor)

Aşa, aşa, iubito! Tu-mi duci dorita pace,

Tu-mi duci cu tine viata şi tot — dar n-am ce face!

Mă tremură durerea când văd că te topeşti

Cu dorul tău!

(O prinde de mâini)

Nu plânge! Tu, tânără cum eşti,

Nu poti să stai departe de cel ce te doreşte,

Eu te-am iubit ca ochii din cap copilăreşte,

Te-aş fi tinut pe palme şi-n sân te-aş fi culcat

Şi-n schimbul sihăstriei întregi nu te-aş fi dat.

Dar dacă-i scris să fie aşa, iubito, du-te!

Eu te cunosc! Şi zeii cunosc a ta virtute!

Un glas de zeu, la jertfă, din aer mi-a vorbit:

"Copila ta de suflet, bramine, a primit

Din slava lui Duşanta, a regelui, o rază

De vecinică lumină! Precum se-ngreunează

De focul sfânt stejarul, când norii-s plini de foc,

Aşa copila! Să-i fie de noroc!"

Nu poti să stai, iubito, nu poti să stai acasă!

Încinge-te, salba şi brâul de mireasă,

Şi pleacă mângâiată din casa unde-ai stat

Cu noi, părintii vitregi, de când te-ai deşteptat.

De-acum ai altă casă, şi altul ți-e părinte.

SACONTALA

Străinii.

(Canva o îmbrăpşează, aproape plângând el)

CANVA

Lasă, dragă! Eşti bună şi cuminte.

(Priamvada Anusuia se întorc)

Aici am pentru jertfă şi boabele de grâu —

Acum dintâi, să mergeti, copilelor, la râu

Să vă scăldati în apa cea sfântă care spală

Şi sufletul, şi trupul, căci gându-i cu greşală

Şi trupul de tărână, iar cu păcate-n gând

Nu poti să te apropii de foc. Veniti curând.

(Fetele pleacă să se scalde)

SARNGARAVA

Tu m-ai chemat,.părinte.

CANVA

Sarngarava, te ştiu

Om bun şi cu credintă — dar toti te ştim noi bine —

Sacontala azi pleacă la curte, şi pe tine

Te rog să mergi cu dânsa.

SARNGARAVA

Sunt gata.

CANVA

Eu acum

Sunt întrecut cu vârsta şi nu mă-ncred la drum —

Şi zi-i aceste vorbe: "Stăpânule, iubite!

O binecuvântare din codri iti trimite

Bătrânul Canva. Zeii să-ti fie buni în veci.

Şi te mai rog, stăpâne, cu dragoste să-ti pleci

Tot sufletul şi gândul spre cea de tine-aleasă.

Pe fata mea voit-ai să numeşti mireasă,

Primeşte-o, dar! Noi cerem de-acum locaşul tău,

Iubire nu-ti pot cere, căci ea-i la Dumnezeu!"

SARNGARAVA

Te-am Inteles, părinte. Ce zici, s-a împlinit.

CANVA

Voi arbori din codru de zâne locuit!

Vestiti că ea se duce, se duce! Niciodată

Voi n-aţi avut o soră mai bună, mai legată

Cu soarta ei de-a voastră! Ce grijă vă purta!

Ea când avea trei picuri de apă, îi vărsa

Pe voi, ca s-aveţi hrană, iar ea răbda de sete.

Ea şi-ar fi rupt vreodată cu drag să-şi puie-n plete

Vreo frunză ori vreo floare, dar nu şi-a rupt din voi —

Ah, parcă pentru-o floare toţi pomii rămân goi!

Ce dragi i-aţi fost! in lume n-avea o sărbătoare

Mai mare decât ziua când răsărea vreo floare.

GLASUL CODRULUI

Norocul fie-i partea! Să-i umble vrerea-n plin,

La arşiţă să-i fie prieten vântul lin,

Şi soarele prieten în zilele de iarnă,

Şi florile de nufăr în drum să i s-aştearnă!

Iubită ea să fie ca umbra la izvor,

Să nu cunoască plânset şi chin turburător!

Pământutul să-nflorească sub micile-i sandale,

Lumină să se facă pe urmă-i, când, în cale,

Va trece mai frumoasă ca sute de femei,

Şi limpede să-i fie de-a pururi scalda ei!

SACONTALA

Aşa-mi părea de bine, că plec, eram ca beată,

Căci am să-mi văd iubitul — ş-acum, aşa deodată,

Mă prinde jalea, uite! O zi de-aş fi rămas

Măcar! Să plec şi toate, vai, toate să le las!

Şi-n urmă, cine ştie când ne-om vedea!

PRIAMVADA

Ei lasă,

Nu zice-aşa! Tu doară vei mai veni pe-acasă!

SACONTALA

Şi nu cunosc pe nimeni; tot singură voi fi

Cu dorul meu în suflet! Şi voi putea trăi

Acolo, fără codru? De-acum să n-am aproape

Nici cântecul de păsări, nici şopotul de ape,

Nici freamătul pădurii şi baterea de vânt —

Potecele plouate, ruptura de pământ

Şi zarea care joacă în zilele senine,

Când monotonul murmur al cântului de-albine

Străbate din tot locul şi nu-l vezi nicăiri,

Ah, toate! Tot ce-i stratul întregei mele firi.

(Vede lângă ea un tufiş de madhavi)

Sărmana! I se pleacă frunzişul, parcă plânge!

Aici, să-i puneţi, tată, proptea. Altfel se frânge.

(Către Priamvada Anusuia)

De-acum pe voi, iubite, vă las în locul meu;

De flori purtaţi-mi grijă, udaţi-le mereu.

CANVA

Le vom uda, şi mâine vom curăţi frunzişul,

Voi îngrădi şi amra de colo; iar tufişul

Acesta ne stă-n cale, aş vrea să-l mai rătez

Să fac pe-aici potecă la deal, să mai scurtez

Din drumul de pe colnic.

(Sacontala vedeîn livadă o căprioară)

SACONTALA

O, biata căprioară! Azi n-am văzut-o! Uite, ce veselă scoboară

Pe coastă — te rog, tată, când va făta, să-mi spui!

Să-mi dai pe-un om de ştire, ori să-mi trimeţi un pui.

Dar nu uita!

(Un pui de antilopă trage de haină pe Sacontal. Ea se întoarce)

CANVA

Viţeaua! te trage de pulpana

Vestmântului.

(Sacontala se pleacă cuprinde gâtul)

Tu? Vino! Ce blândă e sărmana!

N-ai mamă, nu, iubito, căci dânsa a murit!

O, cât îmi eşti de dragă! Ştii tu cum te-am hrănit

Din mâna mea cu iarba cea proaspăt adunată?

Şi când veneai acasă, cu gura sângerată

De colţul ierbii aspre, mai ştii tu cum te-am uns

Pe rană cu oleiuri! Şi astăzi am ajuns

Să mă despart de tine — pe căi necunoscute!

Iar tu m-apuci de haină, ca să m-opreşti? O, du-te,

O, du-te şi mă lasă, că noi de azi suntem

Doi despărţiţi! De astăzi noi nu ne mai vedem —

Să-ţi poarte grijă cerul de-acum, şi să te crească

Din mila lui!

PRIAMVADA

Ea ştie de mult acum să pască.

SACONTALA

Ah, ştie! Dar când n-are pe nimeni, cum n-am eu!

(lzbucneşte fn plâns)

CANVA

Nu plânge, dragă! Plânsul e dat de Dumnezeu,

Dar nu e totdeauna la loc! Şi nu e bine!

Vin vremuri, draga tatei, când simţi aşa că-ţi vine

Să plângi, să plângi cu hohot, ş-ai plânge şi nu poţi!

Nu plângi numai tu, dragă, plâng eu şi plângem toţi —

Plângând te naşti şi-n urmă plângând au să te-ngroape.

Când simţi că-ţi izvoreşte un picur sub pleoape,

Dă-ţi suflet şi sileşte-l să-ntoarcă la izvor,

Că-n urma lui vin zece, ş-o sută-n urma lor;

Îneacăți dar durerea, când simţi că-n ochi iese!

(Mişcat dureros)

În calea ta prin lume tu vei vedea adese,

Că ai să sui pe dealuri şi să scobori în văi,

Şi-i greu să afli drumul cel drept, şi paşii tăi

Nu lasă pe tot locul o urmă, tot aceea —

Virtutea, draga tatii, virtutea este cheia

Ajungerii la bine!

(Se reazimă de un pom. Obosit)

Mă simţ şi eu bătrân,

Mi-e slab acum şi capul, ş-abia, abia mă ţin

Picioarel, În urmă, eu am numai o fată

Ş-această zi-n viaţă o văd de-ntâia dată!

Ascultă-mă! Duşanta e rege şi-i om blând;

Noi îl iubim, că este al nostru. Ajungând

La curte, vei fi pusă în rând cu celelalte

Femei; şi poate sta-vor pe trepte mai înalte

Vreunele, or poate tu-n frunte le vei sta —

Noi nu ştim! Dar la urmă, orcum s-ar întâmpla,

Eşti blândă azi şi blândă rămâi viaţa toată.

Tu fă ca celelalte femei să te socoată

O soră, ba chiar sclavă, dar nu rivala lor!

Pe rege tu-l iubeşte, dă cinste tuturor

Celor de dânsul ş-atunci vei fi cinstită.

De vei simţi cu timpul că nu-i mai eşti iubită,

Nu-i face-mpotrivire şi nu te supăra

Pe el, ca să nu superi pe cei din preajma ta.

Cu cei mai mici din casă fii bună, însă dreaptă,

Şi judecă-ţi tot pasul şi nu grăbi la faptă,

Nicicând nu fi pripită cu dorul care-l ai,

Şi nu uita cu cine şi pentru cine stai

În casă! Iar în prieteni prea mult tu nu te-ncrede!

De nu te vede nimeni, din ceruri Brama vede,

Să n-o asta! Singur ţi-ajunge Dumnezeu:

Te mângâie la bine, te-ameninţă la rău.

Femeile modeste sunt cuib de fericire,

Iar cele-ntr-o ureche sunt ciumă şi perire...

Zic bine, Gautami?

GAUTAMI

(Către Sacontala)

Ascultă-l, draga mea!

Ţi-e tată, nu-ţi vrea răul!

CANVA

Tu singură-i vedea

Ce bine ieşi la cale, când umbli tot cu buna.

Din rău mai rău răsare, înseamnăli asta una.

Că noi sihastrii, simpli şi proşti precum suntem,

Cunoaştem bine lumea, căci toată o vedem

Pe din afară. Alții o ştiu numai din nume;

De ce-am fugit noi oare? De unde? Nu din lume?

(O lmbrăţişează o sărută)

Ş-acum să mergi în pace! Aşa, odorul meu!

Şi cerul te iubească, precum te iubesc eu!

(Anusuia și Priamvada îmbracă pe Sacontala)

PRIAMVADA

Alt brâu i se cuvine acestui trup frumos,

Şi altă salbă. Uite, când pleci privirea-n jos,

Ce stă gătită! pun la piept o floare

Şi flori în păr, şi-n urmă trei flori la cingătoare,

Sub brâu, aşa! Şi-n mână tot flori, acest mănunchi,

Ş-acum închei cununa de flori peste genunchi

Şi jos la poala hainei — cum plângi strângând din gene,

Ah, parcă tu eşti zâna din basmele codrene!

CANVA

Samgarava venit-a?

UN SIHASTRU

Îndată va veni.

CANVA

Aceasta e-n vai, cea mai dulce zi!

(Ştergăndu-şi ochii)

Dar, Doamne! După dulce e mai amar amarul —

Acum, iubito, vino, să-nconjurăm altarul.

(Procesiune solemnă. Canva, după el Sacontala,

apoi toţi sihastrii înconjoară de trei ori focul de jertfă)

Aceste flăcări sfinte să-ţi fie-ntr-ajutor!

Tu, focule, tu, zeul etern ispăşitor

Al gândului din suflet ş-al faptelor de taină,

Tu, care-mbraci pământul şi cerul ca o haină,

În forma ta de aer prin toate străbătut,

Chema-te-vom cu glasul de plângere umplut.

Şi-auzi-ne! Şi braţul cel slab tu fă-ni-l tare,

Şi nobil fă-ne gândul cel rău! Şi-ajutorare

Trimite-ne, stăpâne, tu cel de-a pururi viu!

(Procesiunea se opreşte. Sarngarava vine)

SACONTALA

Voi rămâneţi în codru? Voi singure-ale mele!

CANVA

Când va veni ursita, s-or mărita şi ele

Precum li-e starea casei.

SACONTALA

De-ai vrea tu să le laşi...

CANVA

Lor nu li se cuvine să meargă la oraş.

Dar merge Gautami şi frate-tău.

(Sacontala Imbrăpşează gâtul lui Canva)

SACONTALA

Vai, tată!

Eu smulsă de la pieptu-ţi, ca floarea, ş-aruncată

Din brazda ei, putea-voi să cresc într-alt pământ?

CANVA

Nu fi aşa-ngrijată!

SACONTALA

N-aş vrea să fiu, şi sunt!

CANVA

Când tu vei fi nevastă, potop veni-vor, dragă,

Şi grijele! Cu gândul să fii la casa-ntreagă,

Să faci sclavilor haine, să dai şi să iei bani,

Să de toate seama, să-ţi aperi de duşmani

Averile şi cinstea, atunci eşti îngrijată!

E greu să fii cu capul la toate! Câteodată

Şi cei mai dragi în lume se ceartă, când sunt soţi!

Să ai treizeci de braţe, ca să-i împaci pe toţi

Ai casei! Când averea e multă, ea se ţine

Cu mult necaz! De grija de-acum, o ştiu eu bine,

va veni odată să râzi, în chinul tău,

Când plânge-ţi-va copilul — şi Dumnezeu

Un fiu frumos şi verde ca tatăl său! — Te doare

Că-ţi laşi acum dar nici un om nu moare

De boala despă'rţirii de fraţi şi de părinţi,

Când are să-i mai vadă! Sunt lacrime fierbinţi,

Pe cari le verşi tu astăzi, dar s-or răci odată.

Aşa e mersul lumii! Tu pleacă mângâiată!

ANUSUIA

Te va primi cu pompă ş-alai, Sacontala!

Şi dacă, cine ştie de ce, s-ar întâmpla,

Ca regele Duşanta să nu-şi aducă aminte

De tine, dă-i inelul.

SACONTALA

(Tresărind)

Lui? Eu? Ah, ce cuvinte!

Mă sperii, Anusuio!

PRIAMVADA

A zis de dragul tău!

Iubirea crede, vecinic, tot numai ce e rău,

Şi vede tot mizerii şi piedici, unde n-are.

SARNGARAVA

Ne-ntârziem, părinte! E vremea de plecare.

SACONTALA

Şi noi, iubite tată, noi când ne-om mai vedea?

CANVA

Vei fi de mult nevastă şi mamă, draga mea,

Şi fiul tău va creşte, voinic de cei de frunte,

Ca puiul de leoaică în peştera de munte,

Şi-n zilele primejdii tot cel dintâi va fi —

Ș-ajunge-va la vârsta să poată cârmui,

Şi-i va lăsa Duşanta toiagul peste turmă,

Ş-atunci, atunci, iubito, în zilele din urmă,

Voi veţi veni în codru! Ş-aici ai să petreci

Viaţa fără moarte a liniştei de veci!

(Se intoarce grăbit, îl podideşte plânsul)

Eu am să merg la jertfă! Plecaţi, plecaţi în pace!

SACONTALA

O, tu rămâi în codru, tu poţi de-acuma face

Mult timp sfinţita jertfă! De ce să te grăbeşti?

Eu însă plec. '

CANVA

Copilo, prea mult te tânguieşti!

A noastră eşti şi veşnic vei fi copila noastră

Cât voi vedea eu cerul cu zarea lui albastră

Şi văile, şi codrul, şi cerbii la izvor,

Îmi voi aduce-aminte de tine! Şi cu dor,

Cu drag nebun privi-voi potecele bătute

De paşii tăi — oh, gânduri într-alte lumi perdute!

Şi-n fiecare clipă, la orice pas al meu,

La rugă, ori la jertfă, te voi vedea mereu

Cum te jucai tu mică pe-un ţărmure de vale,

Cum îmi săreai pe umeri, când îmi ieşeai în cale

Şi-mi cuprindeai genunchii, râzând nevinovat,

Şi eu cu ochii-n lacrimi spre tine stam plecat

Şi te-adiam pe frunte, p-obraz, pe sub bărbie —

O, du-te, dragă, du-te! Şi calea ta să fie De flori.

Adio!

(EI se intoarce pleacă. Sacontala pierdută priveşte în urmă-i)

SARNGARAVA

Haideţi! Ş-acum cu pasul des,

Că-ntârziem!

SACONTALA

Adio!

PRIAMVADA

Noi mergem până-n şes

Cu tine surioară.

(Pleacă toţi. Canva rămâne singurgur. Se aşază pe un trunchi de arbore şi priveşte tăcând, până ce dispar sihastrii)

CANVA

N-aş vrea s-o văd plecată —

Dar nu! Ori mai devreme, ori mai târziu, o fată

Ajunge-n mâna celor străini! A fost aşa,

Ş-aşa va fi de-a pururi! La ce ne-am întrista?

Acum mă simt mai vesel, simt liniştea în mine,

Că m-am scăpat de-o grijă. Aşa e orişicine,

Când i s-a dat în pază un lucru preţios

Pe care îl păzeşte mulţi ani conştiincios,

Şi-n urmă îl trimite stăpânului acasă

(Ridicându-se, privește spre cer)

Acolo sus e Brama, şi Brama nu ne lasă!

Share on Twitter Share on Facebook