Stihuri la dumnezăiescul David 

Taci, Orfev, lapădă, Ermí, alăuta,

Cu trei picioare de la Delfi, apune la uitare încă,

Că David noao, a duhului lovind alăuta,

Ivește ascunsele de a lui Dumnezău taine,

Mulțime a vechi istorește minuni,

Pornește spre laudă Celui ce au zidit lumea.

Mântuind pre toți, tăinuiește și scrie,

Pre păcătoși cătră-ntoarcere aduce.

Cu multe ș-alte, și a județ zicând lege,

A curăți învață ce-s sufletești greșale.

Lui Dumnezău mărire.

Share on Twitter Share on Facebook