Share on Twitter Share on Facebook

Luptă!

„Acel ce-n mijloc de vrăjmași

Nu știe calea să și-o taie,

Acel a căruia văpaie

O stinge vântul pătimaș.

Acela nu e legiuit

Stăpân în lumea 'nchipuirii:

Cu mirul sfânt al nemuririi

N'a fost din leagăn miruit.

Cu groapa care îl ascunde

Ființa i se nimicește,

Căci a fugit din locul unde

Se moare, dar se biruiește.”

Gând tânăr, 1890