14

București, 9/21 martie, 1880.

Iubitul meu, domnule Iarnik,

Povățuit de scrisoarea dumitale de la 5 martie st.n., m-am pus a ceti texte vechi înainte de toate. Rezultatul vi-l alătur pe lîngă aceasta sub bandă; el este:

1. Prefața de la Pravila lui Vasile Lupul, din 1646;

2. Prefața la Pravila lui Matei Basarab, 1652.

3. Extras din Psaltirea lui Dosoteiu, 1680.

4. Extras din Paremiarul lui Dosoteiu, 1683;

5. Prefața de la cartea intitulată Învățături creștinești, din 1700.

Din autorii mai noi:

6. Extras din scrierile lui Consl. Negruzzi.

7. Extras din Țara noastră de Aurelian.

Pînă întrucît am izbutit, te rog să faci bine a mă anunța.

Voi cere de la Academie Psaltirea în versuri a lui Dosoteiu și Psaltirea lui Coresi, din care voi extrage încă ceva, și apoi voi urma a citi și texturi mai noi. Văd și eu că merge cam încet; dară ce să fac? N-am decît două sau trei ore de noapte. Celelalte îmi sunt reclamate de necesitatea lucrului pentru existență.

Mă voi folosi de lista autorilor ce mi-ai trimis; nu crez însă că merită toți atenție. Voi extrage ceva și din Arghir și Alexandria, și cum voi mai copia ceva îți voi trimite. Am terminat de citit patru volume din Magazinul istoric.

Cartea lui Aron Pumnul [nu] am priimit-o. Nu am putut afla pînă acum pe cineva care să o aibă; daca îți vine ușor, te rog, procură-mi-o d-ta, din Viena.

Iartă-mă că-ți scriu fără șir; sunt forțat de lipsa timpului a-ți scrie ceva mai regulat. Și aceasta este făcută așa, din fugă, cum se zice.

Dă, te rog, alăturata scrisoare lui Constantin

Ai noștri salută cu dragoste pe ai d-tale.

Te strîng de mînă cu căldură și să auzim de bine.

P. Ispirescu

Share on Twitter Share on Facebook