24

București, 28 iulie, 1880.

Iubitul meu, domnule Iarnik,

Ne-am bucurat cu toții, aflînd de nașterea micului Iarnik și cu atît mai mult, știind că muma. și pruncul sunt sănătoși și le merge bine.

Din partea mea urez micului Iarnik să fie scutit în calea vieții sale de persecuții și de neprieteni; să întîmpine în mersul său numai flori bine-mirositoare. Doresc să se fi născut într-un ceas bun și să fi fost ursit ca, pe lîngă minte etc., să aibă și un gram de noroc măcar.

Nevasta mea urează micului Iarnik să fie mîngiierea și ajutorul părinților lui la vreme de nevoie și bătrînețe.

Copiii îi urează să se facă mare și să le ajute Dumnezeu să se întîlnească cu dinsul în viața lor de mai multe ori.

Constantin arde de nerăbdare să-l vadă cît mai curînd.

Știu ce va să zică necazurile unui bărbat la ceasul nașterii vrunui copil al său, pricep și durerile mumei. Dar daca. se trece cu bine, cum s-a întîmplat la d-voastră, toate se uită și veselia începe.

Cît despre domnul ce a trecut prin Viena și nu ți-a făcut vizita, este o învățătură pentru d-ta, ca să cunoști oamenii. Se găsesc în lumea asta indivizi, fie oameni erudiți, fie ignoranți, cari te ridică în slava cerului, pînă are trebuință de cîte cineva, și după ce încetează această trebuință, îi întoarce spatele, ba încă îl și calomniază. Ce să zici, a lăsat Dumnezeu fel de fel de caractere. D-ta să nu te mîhnești. Alții au pățit lecțiuni și mai. aspre. Înarmează-te cu curagi și disprețuiește pe cei ce vezi că te ocolesc.

Din lista de cărți, ce mi-ai trimis, numai pe cele înșirate aci le-am putut găsi în București:

1. Bolintineanu. Poezii 12 lei

2. B.A.G. Culegere de anecdote 0,50

3. Cugler Matilda. Poezii 0,50

4. Damé. Visul Dochii 2,50 lei

5. Alexandrescu G.M. Meditații etc 11,75

6. Alecsandri. Proză 8,00

7. Petrino. Raul 5,00

8. Gane. Încercări literare 1,00

9. Alexi. Ciarda albă 0,50

l0. Negruzzi Iac. Mihai Vereanu 2,50

11. Guguțel fiul vicleanului meșter Perdaf 1 —

12. Drocu B. N. Curs de literatură 1,00

13. Ștefănescu C. D. O privire generală asupra literaturei noastre 1,00

14 Gorjan. Românul glumeț 1,00

15. Iarcu D. Românul glumeț 1,00

16. Mak. Moneta literară și Dascălul de aramă. Avînd un exemplar din această carte, ți-o trimit gratis

17. Misail D. Constantin Negri 2,00

18. Pop V. Gr. Conspect asupra literaturei, vol. II. 3,00 Vol. I. ediție sfîrșită nu se mai găsesc.

19. Stoicescu. Fragmente din autorii români, două vol. 2,50

20. Baronzi. Limba română și tradițiile ei 5 — suma 61,75

La această sumă, se adaogă plata poștei 4 — suma 65,75

Această sumă o voi ține în seamă la socoteala, noastră pentru Constantin.

Celelalte ce mi-ai însemnat în listă nu se găsește pe la librării din București. Nici chiar acestea nu le-am găsit la un loc, ci la mai multe.

Zilele trecute, ți-am trimis cele trei cărți ce ți-am promis că am să ți le procur. Apoi:

1. Reproduc ri după Logofătul Konaki.

2. ,, „ Cavalerul Stamate.

3. „ „ Constantin Golescu.

Astăzi îți trimit:

1. Reproduceri după Paris Momuleanul.

Îmi pare foarte bine că ai găsit pe cine să-ți ajute la lucrarea ce ai întreprins. Îți urez bună reușită.

Eu și ai noștri vă salutăm cu dragoste.

Sănătate și voie bună P. Ispirescu

București, 14/26 august, 1880,

Share on Twitter Share on Facebook