28

București, 22 septembrie, 1880.

Iubitul meu, domnule Iarnik,

Iată sunt 16 zile de cînd aștept răspunsul d-tale la întrebările ce ți-am făcut prin epistola mea de la 6 septembrie, și pînă astăzi tăcerea d-tale mă pune în poziție să crez că n-ai primit scrisoarea mea. Oare ești supărat de ceva pe mine, frate? Spune-mi-o verde în ochi.

Nu știu, asemenea, nici daca ai priimit sau nu reproducerile ce ți-am mai trimis, din:

1. Eminescu (poezii).

2. Șincai.

3. Catavasiar (1742).

4. Psaltirea lui Coresi.

5. Petru Maior.

6. Letopisețe.

7. Miron Costin.

8. T. Maiorescu.

9. Odobescu.

10. T. Maiorescu (sic!)

11. Iacob Negruzzi.

Aci, închis, vei găsi un cec de 150 franci. Am făcut pe dracul în patru, și-ți trimit acești bani, ca să te înlesnești la nevoile, în care mi-ai scris că te afli.

Ai noștri salută pe ai d-voastră cu dragoste.

Sănătate și voie bună.

P. Ispirescu.

Share on Twitter Share on Facebook