III - Jocul de-a craia încălecată

(În Transilvania se zice de-a „iapa călare”.)

Și acest joc este cu mingea.

Se aleg părechi, părechi oricîți băieți vor fi. Se pun la o cît, se poate de aceeași depărtare una de alta fiecare păreche în chip de roată.

Un rînd de băieți din părechi se fac cai, și celalalt rînd încalecă pe părechea lor. Acum cei călări încep a arunca mingea de la unul la altul, adecă tot spre dreapta, numărînd. Cind ajung la numărul zece, fiecare păreche trece de-a călarele spre dreapta, în locul vecinului, și încep a arunca mingea din nou, iarăși spre dreapta.

Dacă vreunul din cei călări scapă mingea jos, fără să o prinză, toți cei ce au fost călări se fac cai, și cei ce au fost cai încalecă pe tovarășul ce l-a fost încălecat. Încep jocul, adecă aruncă mingea de la unul la altul, precum a făcut și cei dintîi, și tot astfel pînă se învoiesc a se lăsa.

Share on Twitter Share on Facebook