XIV. Jocul de-a puiul

Acesta se joacă în doi. Își alege fiecare jucător cîte o bucată de olan (hîrb) mai cu seamă, ori de ciob de strachină etc.

Acesta trebuie să fie cît se poate de drept în lățime și aproape pătrat; el se numește calîp. Unele calîpuri sunt mai mari, altele mai mici; niciodată însă mai mari decît o jumătate de cărămidă, iar de groase în înălțime sunt ca o panachidă sau ca degetul. Se alege un bulgăre de cărămidă sau o piatră cît se poate de gogoneață, în mărime cit un măr pădureț. Acesta se numește puiul.

Se depărtează amîndoi jucătorii la cîțiva pași departe de pui, și se lasă. Se cheamă că se lasă cînd unul din doi dă calîpul său cătră pui, fără să voiască a-l lovi. Al doilea se lasă și el, și caută să-și deie calîpul mult mai departe.

Cel dintîi își ia, calipul și dă ca să lovească calîpul celui de al doilea. Dacă îl lovește, numără una. Dacă nu, cel de al doilea își ia și el calîpul și lovește pe cel dintîi, și numără și el una. Apoi se întoarce cătră pui, ia calîpul de un colț cu degetul cel mare și arătătorul, ținîndu-l astfel ca cea mai mare parte a calîpului să vină spre dînsul, adecă îl apucă de un colț, care să vină mai înainte, și dă de-a tîrșiitele ca să lovească puiul. Dacă îl lovește, de acolo de unde era, măsură cu piciorul pînă unde s-a oprit, și numără.

Să zicem, că lovind calîpul soțului său la joc, a numărat una, acuma cîte picioare sunt pînă unde s-a dus puiul, măsurînd, zice: două, trei, și celelalte, pînă ajunge la pui. Să zicem că sunt cincizeci.

Dacă s-au învoit să joace pînă la cincizeci, el a cîștigat; iar dacă s-au învoit să joace pînă la o sută, se întoarce și cu calîpul lui lovește calîpul soțului și numără cincizeci și una, dacă a lovit, iar dacă nu, începe soțul său jocul, lovindu-i întîi calîpul și apoi pe pui.

Iară dacă a lovii, se întoarce și mai lovește puiul încă o dată și tot astfel pînă împlinește numărul ce s-a învoit la începutul jocului, adecă o sută, două, sau mai știu eu cît.

Atunci pune calîpurile unul preste altul jos, și deasupra pre puiul. Biruitorul lovește puiul cu vîrful piciorului cît în puterea lui, și pînă acolo pînă unde se oprește el, biruitul duce în cîrcă pe biruitor și înapoi.

După aceea începe jocul din nou.

Share on Twitter Share on Facebook