Nălucirea

Când noaptea vine placidă, lină,

Când alba lună suie pe cer,

Când vântu-n frunze duios suspină,

Când dulci arome plană-n eter,

Ades mi-apare fața-i blondină,

Plină de farmec și de mister. 

Să fie feea rimelor grele?

Sau e-al meu angel privighetor?

Sau este roua zilelor mele,

Chipul Speranței consolator?...

Când mi s-arată, uit orice rele,

Uit orice rele și orice dor! 

Fața-mi pălită o reanimă,

Fără de voie-mi încep să cânt,

Și poezia vine, sublimă,

Să mă-nvelească cu-al său vesmânt!...

Să mă oprească nu este rima

Dintr-acest sacru, tainic avânt. 

Viața ce este grea pentru mine

Mi se-nveselește cum mi-a zâmbit,

Și împletindu-mi ore senine,

Piere spre ziuă chipu-i dorit!

Piere... cu noaptea, însă revine,

Ca să mă facă iar fericit! 

Ea este feea rimelor grele,

E ș-al meu angel privighetor,

Este și roua zilelor mele;

E-o nălucire dulce d-amor!

Cum mi s-arată, uit orice rele,

Uit orice rele ș-orice dor! 

Fecioare albe și virginale,

Ochii sunt două raze d-azur,

Și tot de roză buzele sale, 

Cu zâmbet tânăr și pur!

Formele-i nu pot s-aibă rivale

Într-al lor palid și vag contur! 

Talia-i este atât de subțire,

Sânul îi este-atât de plăpând,

Încât te-aruncă în rătăcire,

Ai vrea în brațe s-o strângi palpitând!

Vană dorință!... E-o nălucire

Ce într-o clipă vezi dispărând! 

Când noaptea vine placidă, lină,

Când alba lună suie pe cer,

Când vântu-n frunze duios suspină,

Când dulci arome plană-n eter,

Mi se arată fața-i blondină

Plină de farmec și de mister! 

Ore sublime de reverie,

De inspirare trec atunci eu,

Și-n valuri dive de poezie

Exal cu-ncetul sufletul meu!

Ea, înclinată pe-a mea hârtie,

Zâmbind, conduce pana-mi mereu! 

Când se întâmplă să nu-mi apară,

De întristare sunt înnegrit!

Chiar Poezia repede zboară

Când nu mai vede chipu-i iubit;

Dar la vedere-i se-ntoarce iară

Și mă inspiră necontenit! 

Ea este feea rimelor grele,

E ș-al meu angel consolator,

Este și roua zilelor mele;

E-o nălucire dulce d-amor,

Cum mi s-arată în cântecele,

Uit orice chinuri, uit orice dor!

Share on Twitter Share on Facebook