Pe balta clară

Pe balta clară barca molatică plutea...

Albeți neprihănite curgeau din cer; — voioase

Zâmbeau în fundul apei răsfrângeri argintoase;

Oh! alba dimineață, și visul ce șoptea,

Și norii albi — și crinii suavi — și balta clară,

Și sufletul — curatul argint de-odinioară — 

    Oh! sufletul! — curatul argint de-odinioară.

Share on Twitter Share on Facebook