Rondelul dezastrului mondial

Nori se bat la orizon.

Tot apusul sângerează.

Urlă groaznic un ciclon,

Sena din adânc oftează. 

Bubuiri ce nu-ncetează

Sunt un tunet unison.

Nori se bat la orizon.

Tot apusul sângerează. 

State noi se-nființează,

Prăbușit e câte-un tron... —

Moartea-și plimbă monoton

Coasa ei ce vieți retează. —

Nori se bat la orizon.

Share on Twitter Share on Facebook