CUPRINS:

Cuvânt înainte: Privelişti fugare din „Marea Trecere”

Evul Mediu 1. Europa centrală şi răsăriteană în secolul al XIV-lea: o restructurare geopolitică 2. Situaţia internaţională a ţărilor române în a doua jumătate a secolului al XVI-lea 3. Cadrul internaţional al acţiunii politice a lui Mihai Viteazul 4. Mihai Viteazul şi Transilvania 5. Un episod transilvan în războiul de treizeci de ani Repere ale modernizării în secolele XVIII-XIX 6. Secolul „Luminilor” în Europa 7. Cadrul european al revoluţiei de la 1848 8. Spiritul de la ‘48 9. Procesul de modernizare în Imperiul habsburgic după 1850 10. Cu privire la evoluţia democraţiei în centrul şi sud-estul Europei între 18501914 Confesiune, cultură şi Luminism [8]. Greco-catolicism şi Luminism 12. Şcoala ardeleană 13. Rolul pregătirii Transilvania 14. Unele frământări în Biserica Unită în anii primului război mondial 15. Propaganda pentru suprimarea Bisericii Greco-catolice în anii 1945-1948 16. Naţionalitate şi apartenenţă confesională Transilvania la răscruce 17. Literatura ardeleană şi idealul Unirii 18. Despre tratatul de la Trianon 19. 1 Decembrie: odinioară şi acum intelectualităţii române din teologice în formarea Convergenţe spirituale în Unirea de la 1918.

Marea Unire şi dezvoltarea României moderne.

Imagini ale Transilvaniei în revistele literare interbelice.

Opinia publică românească din Transilvania şi dictatul de la Viena Personalităţi istorice şi culturale.

Inocenţiu Micu – personalitate europeană.

Luministul Thomas Jefferson.

Stephan Ludwig Roth.

Cu privire la ascensiunea socială şi profesională a familiei Bariţiu.

George Bariţiu: încercare de portret psihologic.

Timotei Cipariu.

Prietenii româno-italiene.

Gândirea politică a lui Eminescu.

O conştiinţă a unui veac: Friedrich Meinecke.

Un mare savant democrat: Ion I. Russu.

Reculegere printre umbre VII. Naţiunea, între declin şi resurecţie.

Naţiunea-dimensiune a lumii moderne.

O revenire asupra conceptelor de naţiune, naţionalitate şi minoritate naţională.

Cu privire neoabolutismului.

Câteva consideraţii asupra formării naţiunilor în Europa centrală VIII. Românism şi europeitate la problema naţionalităţilor în Transilvania în era.

Identitate şi destin.

Latinitate şi identitate naţională.

Asupra reintegrării spiritualităţii româneşti în cultura europeană.

Spre o tranziţie a identităţii naţionale.

Opinii româneşti privitoare la securitatea colectivă şi la cel de-al doilea război mondial.

IX.

Europa-faţă cu ea însăşi: crepuscul sau resurecţie?

Există o post-modernitate a Europei moderne?

Europa centrală: între real şi imaginar Dincolo de hotarul istoriei.

Umanism şi ştiinţă în universitatea contemporană.

Istorie şi conştiinţă.

Presă, istorie, societate.

Scrierea istoriei: producţie, sferă, consum.

Istorie şi cunoaştere

Share on Twitter Share on Facebook