O samă de cuvinte

Ion Neculce

O SAMĂ DE CUVINTE

LETOPISEȚUL ȚĂRII MOLDOVEI DE LA DABIJA-VODĂ PÂNĂ LA A DOUA DOMNIE A LUI CONSTANTIN MAVROCORDAT

(1662-1743)

Share on Twitter Share on Facebook