Share on Twitter Share on Facebook

O samă de cuvinte

O SAMĂ DE CUVINTE

LETOPISEȚUL ȚĂRII MOLDOVEI DE LA DABIJA-VODĂ PÂNĂ LA A DOUA DOMNIE A LUI CONSTANTIN MAVROCORDAT

(1662-1743)