Note

1 Material de construcţie constituit din lut frământat cu paie tocate (şi cu unele substanţe minerale), întrebuinţat la tencuirea sau la construirea caselor ţărăneşti, a cuptoarelor etc.

— Din te. çamur.

2 Băutură acrişoară răcoritoare, preparată din fructe fermentate sau din pâine, apă şi malţ.

3 Coş împletit din nuiele sau din trestie, folosit la pescuit.

4 Specie de salcie sau de răchită din ale cărei ramuri se fac împletituri.

— Din ucr. lozá.

5 Bici lung şi gros; harapnic.

6 Femela copoiului.

7 Persoană care se îndeletniceşte cu vrăjitoria.

8 Pădure mică, tânără şi deasă; tufiş? crâng, huci.

— Din ucr. huščak.

9 Care este de culoarea sinelii; albastru-palid.

10 Specie de gâscă sălbatică de talie mică, cu carnea gustoasă (Anser albifrons).

11 Muşchi (de căprioară sau de iepure) afumat.

12 Carte populară cu caracter astrologic, care cuprinde preziceri asupra sorţii omului şi asupra stării timpului pe baza interpretării tunetelor şi fulgerelor în raport cu zodia în care ele se produc.

13 Carte populară care cuprinde preziceri făcute pe baza interpretării unor mişcări musculare involuntare.

14 Huţul, locuitor slav de la izvoarele Siretului şi Ceremuşului; (fig.) om înalt şi voinic.

15 Cenuşă încă fierbinte care acoperă cărbunii; spuză.

16 Pădurar (germ.)

17 Val sau vârtej (mare) făcut de o apă curgătoare.

18 Ajutor al cârmaciului unei plute, care stă la cârma de dindărăt.

19 Curent în mijlocul unei ape curgătoare; Firul apei; Loc de unde ţâşneşte din pământ apă, formând o mocirlă.

20 Calcea-calului.

Share on Twitter Share on Facebook