Share on Twitter Share on Facebook

Catehismul cel mare

cu întrebări și respunsuri. Alcătuit și întocmit pentru folosul și procopsala tuturor școalelor normalești a neamului românesc de Gheorghe Gavril Șincai, Directorul și catechetul Școalei celei Normalicești din Blaj și cell.

În Blaj, 1783