Pe albumul d-rei Ida Vegezzi Ruscalla

Ida Vegezzi Ruscalla a fost fiica profesorului italian G. Vegezzi Ruscalla, prieten al poporului român și sprijinitor al lui Alecsandri în cursul misiunii sale la Torino, în anul 1859.

Ades în codri noaptea, la stele,

Mici păsărele duios suspină.

Dumnezeu știe ce cîntă ele,

Căci, în unire, lui se închină.

Una pe alta nu se zărește,

Dar al lor cîntic în cer răsună.

Noaptea adîncă le despărțește,

Dar a lor doruri le împreună.

Astfel sînt inimi ce, fără știre,

Sînt între ele tainic legate

Și prin a țării sfîntă iubire

Și prin iubirea de libertate !

Turin, 1859

Share on Twitter Share on Facebook