Actul de acuzare.

Actul de acuzare glăsuia cam astfel:

— Aceste elemente sunt duşmani ai poporului. Încarceraţi ca legionari – criminali înnăscuţi – au fost verificaţi, selecţionaţi şi bine formaţi pe parcurs la şcoala crimei. Microbi şi gonococi ai imperialismului american.

În străinătate, Horia Sima, conducătorul acestor bande, a luat legătura cu CIA-ul american, făcând un plan de compromiterea Partidului Comunist Român şi a politicii sale „umanitare”. Planul a fost transmis în ţară unui aşa zis „comandament legionar” S-a dispus ca în închisori să se ducă o acţiune de sancţionare în forma cea mai barbară a celor care vor încerca să îmbrăţişeze ideologia comunistă

Odată puşi în libertate, legionarii ar fi avut ordin să răspândească zvonul că Partidul Comunist şi Securitatea au făcut aceste crime spre a fi compromise aceste instituţii în faţa opiniei publice naţionale şi internaţionale.

În continuare actul de acuzare încerca să demonstreze că „tactica” de pedepsire a trădătorilor în Mişcarea Legionară este un principiu suprem Cu cât eşti mai vechi membru al Mişcării Legionare cu atât eşti mai hotărât să pedepseşti pe cei care ar fi îndrăznit să manifeste liber altă opinie.

A citat câteva versuri din cântece legionare: „Răsplata luptei laurii vor fi” „Iar trădătorul moarte.”

(Cântecul a fost compus tocmai de un trădător: M. Stelescu) apoi a continuat cu citarea unui alt cântec legionar: „Pentru trădători, mișei şi trădare” „Azi vrem gloanţe şi vrem ştreang, răzbunare” „A sosit viforniţa cea mare”

Share on Twitter Share on Facebook