VII Cartea a şaptea numită YOGA CUNOAŞTERII ŞI A ÎNŢELEGERII

Bhagavat a spus:

1. Tu, care ai mintea unita cu mine, care practici yoga, care ai sprijinul în mine, asculta, o fiu al lui Pritha, cum mă vei cunoaşte, fără îndoiala, în întregime.

2. Îţi voi dezvălui, în întregime, aceasta Cunoaştere împreună cu înţelegerea, pe care, aflând-o, nu mai rămâne nimic altceva de cunoscut aici [ân lumea aceasta].

3. Dântre mii de oameni, câte unul doar se înfrânează pentru desăvârşirea spirituala; [iar] dintre cei care se înfrânează pentru desăvârşirea spirituala câte unul doar mă cunoaşte cu adevărat.

4. Pământul, Apa, Focul, Vintul, Eterul, Simţul intern, Mintea şi Eul sunt cele opt părţi diferite ale Naturii mele.

5. Aceasta este Natura mea inferioara; Natura mea superioara însă, să ştii, este alta; ea este, o tu cel cu braţul mare, Sinele individual (jivabhuta){78} care tine aceasta lume {79}.

6. Sa ştii, ea este matca tuturor fiinţelor; originea, ca şi nimicirea întregii lumi, eu sunt.

7. Dincolo de mine nu există altceva, o Dhananjaya; în mine sunt însăilate toate, ca şirul de perle pe fir.

8. Eu sunt, o fiu al lui Kunti, gustul din apa, lumina din Soare şi Luna, silaba [sfânta] OM din toate Vedele, sunetul din spaţiu, ce-l omenesc {80} în oameni.

9. Eu sunt mirosul bun al pământului, strălucirea din foc, viaţa din toate fiinţele, asceza din toţi asceţii.

10. Sămânţa veşnică a tuturor fiinţelor eu sunt, să ştii, o fiu al lui Pritha; eu sunt înţelegerea celor care cunosc şi strălucirea celor străluciţi eu sunt.

11. Şi [tot] eu sunt puterea dezbarată de dorinţă şi patimă; eu sunt în fiinţe iubirea care nu calca Legea, o tu cel [puternic ca un] taur [printre] Bharata.

12. Toate stările [celor trei Tendinţe], sattva, rajas şi tamaş, să ştii, pleacă de la mine; nu eu sunt în ele, ci ele sunt în mine.

13. Toată aceasta lume cu mintea tulburată de stările alcătuite din cele trei Tendinţe nu mă recunoaşte pe mine, care sunt dincolo de ele, neclintit {81}.

14. Căci este greu de trecut dincolo de aceasta iluzie (maya) divina a mea, alcătuită din Tendinţe; numai cei ce vin la mine trec de aceasta iluzie {82}.

15. Nu la mine vin făcătorii de rele, cu mintea tulburată, oamenii cei josnici; cu Cunoaşterea smulsa de iluzie, ei tin de starea demonica {83} 16. De patru feluri sunt făcătorii de bine care mi se dăruiesc, o Arjuna, tu [cel puternic ca un] taur [printre] Bharata: năpăstuitul, cel care năzuieşte la Cunoaştere, cel care năzuieşte la binele lumesc şi cel care poseda Cunoaşterea.

17. Dântre aceştia, cel care poseda Cunoaşterea, în veci unit, se deosebeşte [de ceilalţi] printr-o dăruire unica; cel care poseda Cunoaşterea mă iubeşte la nesfârşire şi eu îl iubesc pe el.

18. Aceştia sunt de preţ cu toţii, însă pe cel care poseda Cunoaşterea îl socotesc ca pe mine însumi; cu Sinele unit, el îmi este devotat mie [care îi sunt] condiţia supremă.

19. La capătul multor renaşteri, cel care poseda Cunoaşterea ajunge la mine, spunându-şi: „Vasudeva este Totul”. Acest suflet mare (mahatman) este greu de găsit.

20. Cei a căror Cunoaştere este smulsa de diverse pasiuni merg spre alte divinităţi; urmând felurite rânduieli {84}, îşi urmează natura lor proprie {85}.

21. Oricare ar fi forma [divinităţilor] pe care fiecare adorator doreşte să o venereze cu credinţa, eu sunt cel care pune în fiecine acea credinţa neclintita.

22. Unit prin acea credinţa, el urmăreşte îmbunare a acestei [divinităţi] şi-şi atinge dorinţele; cel care i le împlineşte [ansa], eu sunt.

23. Răsplata celor putini la minte nu este eterna; cei care sacrifică zeilor merg la zei, însă cei care mi se dăruiesc mie, la mine vin {86}.

24. Cei fără minte mă cred [ca eu sunt] Cel Nemanifestat intrat în starea de manifestare; ei nu cunosc natura mea superioara neclintita, supremă.

25. Învăluit de iluzia produsa de magia [mea], eu nu sunt revelat tuturor; aceasta lume, cu mintea tulburată, nu mă recunoaşte ca nenăscut şi neclintit.

26. Eu ştiu, o Arjuna, fiinţele care au fost, care sunt şi care vor fi; pe mine însă nu mă ştie nimeni.

27. Tulburarea dualităţii, născuta din dorinţă şi ură, o Bharata, duce în rătăcire toate fiinţele [chiar] de la naşterea [lor], o tu cel care-ţi distrugi duşmanii.

28. Cei cu fapte merituoase, ale căror păcate sunt terminate, eliberaţi de tulburarea dualităţii, mi se dăruiesc cu credinţa nestrămutată.

29. Cei care, pentru a se elibera de bătrâneţe şi moarte, caută sprijin în mine şi se înfrânează, aceia îl cunosc pe de-a întregul pe acest Brahman, Sinele suprem, cunosc ritul în întregime.

30. Cei care mă cunosc ca esenţa a fiinţelor (adhibhuta), a zeilor (adhidaiva) şi a sacrificiului (adhiyajna), având gândirea concentrata, mă cunosc chiar în clipa plecării [din viaţa]{87}.

Share on Twitter Share on Facebook