Cap. III

1 Vă salut pe voi din Smirna, laolaltă cu bisericile lui Dumnezeu care-le sânt prezente cu mine; care m-au fericit în toate lucrurile, atât în trup cât şi în suflet.

2 Prin jugurile mele pe care le port de dragul lui Hristos; ca să mă învrednicesc de Dumnezeu; vă implor pe voi să continuaţi în frăţia şi rugăciunea voastră împreună.

3 Căci fiecare dintre voi îl bucură pe episcop şi dă onoare Tatălui şi lui Iisus Hristos şi Apostolilor.

4 Vă implor să-mi daţi mie ascultare în iubire, ca să nu mă ridicaţi martor împotriva voastră, prin lucrurile ce vi le-am spus.

5 Rugaţivă-ţi şi pentru mine, care în mila lui Dumnezeu stau în aşteptarea rugăciunilor voastre, să mă învrednicesc de potirul acesta, să nu fiu respins.

6 Primiţi iubirea celor din Smirna şi Efes, care vă salută. Amintiţi în rugăciunile voastre biserica din Siria, din care n-am fost vrednic să fiu chemat, fiind unul din ultimi din ea.

7 Cu bine în Iisus Hristos; fiţi subiecţi ai episcopului voastru şi poruncilor lui Dumnezeu; şi la fel şi ai credincioşilor.

8 Iubiţivă-ţi cu o inimă curată. Duhul meu să fie ispăşirea voastră, nu numai acum ci şi când voi ajunge la Dumnezeu; căci încă sânt în pericol.

9 Însă Tatăl să se manifeste prin Iisus Hristos, pentru a împlini şi petiţia mea şi a voastră, în care puteţi fi găsiţi nepătaţi.

Share on Twitter Share on Facebook