Cap. II

1 Vă implor, prin urmare, în iubirea lui Iisus Hristos, să nu vă hrăniţi decât cu hrană Creştinească, să vă abţineţi de la altă păstorie, mă refer la erezie.

2 Căci eretici amestecă doctrina lui Iisus Hristos cu otrava credinţei lor.

3 Precum omul amestecă otrava cu vinul dulce, pe care consumându-l cu o plăcere falsă, duce la moartea sa.

4 Păziţivă-ţi de astfel de persoane, să nu fiţi omorâţi; şi vă ţineţi laolaltă în Iisus Hristos, Dumnezeul nostru şi de episcopi voştri şi de poruncile Apostolilor.

5 Cel ce este în altar, este pur. Dar cel distras de la episcop, de la credincioşi şi de la diaconi, acela nu poate fi pur în conştiinţa sa.

6 Nu spun aceasta că cineva din voi ar face astfel, ci să vă înarmez şi să vă pun în gardă, să nu fiţi prinşi în cursa diavolului.

7 De aceea îngenunchiaţi şi vă reânoiţi în credinţa voastră, care este carnea Domnului şi în milostenie, care este sângele său.

8 Nici unul din voi să nu aibe invidie pe aproapele său. Nu daţi ocazie Drepţilor şi întregi congregaţii ale lui Dumnezeu să fie vorbită de rău de nimeni.

9 Căci, "vai de omul acela prin care este blasfemiat numele meu."

10 Astupaţivă-ţi urechile, prin urmare şi nu ascultaţi, dacă cineva vorbeşte contrar lui Iisus Hristos, care-le a fost din seminţia lui David şi a Fecioarei Maria.

11 Care-le a fost în adevăr născut şi a mâncat şi a băut şi a fost întradevăr persecutat sub Ponţiu Pilat; fiind cu adevărat răstâgnit şi mort; iar ce-i din cer şi de pe pământ, au fost martori lui.

12 Care-le deasemenea a fost înviat din morţi de către Tatăl, la fel cum vom fi şi noi care credem, înviaţi de Iisus Hristos; fără de care noi nu avem viaţă cu adevărat.

13 Dar dacă Ateişti şi cei infideli, spun că el doar a suferit; de ce sunt eu atunci legat în juguri? -De ce vreau să lupt cu fiarele? -Prin urmare, voi pieri eu în pustiu, voi vorbi fals despre Domnul?

14 Fugiţi prin urmare, de vlăstarele acestea ale răului, care rodesc roade moarte.

15 Căci acestea nu sunt plantele Tatălui, căci dacă ar fi fost, atunci şi branşele lor ar fi din cruce, iar fructele lor nestricate. Căci Tatăl vă cheamă prin pasiunea sa, pe toţi care sunt ai săi.

16 Căci el nu poate fi fără membrele sale. Dumnezeu a promis unire, care este el singur şi voi singuri în rugăciunile voastre laolaltă.

Share on Twitter Share on Facebook