Ad-Dhuhâ

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[93:1] Pe lumina zilei!

[93:2] Pe noaptea ce învăluie pământul!

[93:3] Domnul tău nici nu te-a părăsit şi nici nu te-a urât!

[93:4] Pentru tine, mai bună va fi Viaţa de Apoi decât Viaţa de Acum!

[93:5] Din darurile Sale Domnul tău îţi va dărui, iar tu mulţumit vei fi.

[93:6] Nu te-a aflat El orfan şi te-a adăpostit?

[93:7] Rătăcitor te-a aflat şi te-a călăuzit?

[93:8] Sărac te-a aflat şi te-a îmbogăţit?

[93:9] Orfanul, tu să nu-l oropseşti!

[93:10] Cerşetorul, tu să nu-l alungi!

[93:11] De harul Domnului tău, necurmat să povesteşti!

Share on Twitter Share on Facebook