Al-Sharh

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[94:1] Nu ţi-am deschis Noi oare pieptul?

[94:2] Nu ţi-am luat povara

[94:3] care-ţi frângea spatele?

[94:4] N-am înălţat Noi oare amintirea ta?

[94:5] Cu greul vine uşorul!

[94:6] Da, cu greul vine uşorul!

[94:7] Când ai isprăvit munca, ridică-te

[94:8] şi către Domnul tău căută cu dor!

Share on Twitter Share on Facebook