Al-A‘lâ

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[87:1] Slăveşte numele Domnului tău, Prea-Înaltul,

[87:2] Cel ce plăsmuieşte şi şlefuieşte,

[87:3] Cel ce sorteşte şi călăuzeşte,

[87:4] Cel ce păşunea o face ivită

[87:5] şi o preface apoi în fâneaţă înnegrită.

[87:6] Noi te vom pune să citeşti şi nu vei uita,

[87:7] decât ceea ce Dumnezeu voieşte, căci El cunoaşte cele dezvăluite şi cele tăinuite.

[87:8] Pe tine te vom înlesni întru înlesnire.

[87:9] Adu-le aminte, căci aducerea aminte este de folos.

[87:10] Cel care se teme îşi va aduce aminte,

[87:11] însă cel preanemernic se va da la o parte.

[87:12] Acela va fi aruncat în Focul cel Mare,

[87:13] unde nici nu va muri şi nici nu va trăi.

[87:14] Fericit va fi cel care se mântuie,

[87:15] cel care aminteşte numele Domnului său şi se roagă.

[87:16] Voi sunteţi legaţi de Viaţa de Acum,

[87:17] însă Viaţa de Apoi este mai bună şi mai trainică.

[87:18] Aşa este şi în sulurile cele dintâi,

[87:19] sulurile lui Abraham şi ale lui Moise

Share on Twitter Share on Facebook