At-Târiq

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[86:1] Pe cer şi pe luceafăr!

[86:2] Cum vei şti tu oare care este luceafărul?

[86:3] El este steaua cea sfredelitoare!

[86:4] Fiece suflet are asupra sa un păzitor!

[86:5] Omul, să privească din ce a fost creat!

[86:6] El a fost creat dintr-o apă ţâşnitoare

[86:7] ieşită dintre şale şi coaste.

[86:8] El îl poate aduce înapoi

[86:9] în Ziua când tainele vor fi puse la încercare

[86:10] şi atunci acel om nu va avea nici putere şi nici ajutor.

[86:11] Pe cer cu întoarcerea lui!

[86:12] Pe pământ cu desfacerea lui!

[86:13] Acesta este un Cuvânt despărţitor

[86:14] ce nu are în el nimic uşuratic.

[86:15] Dacă ei urzesc ceva,

[86:16] şi Eu voi urzi.

[86:17] Dă-le un răgaz tăgăduitorilor! Mai dă-le doar un scurt răgaz!

Share on Twitter Share on Facebook