At-Tân

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[95:1] Pe smochin şi pe măslin!

[95:2] Pe muntele Sinai!

[95:3] Pe această cetate tihnită!

[95:4] Noi am creat omul dându-l chip desăvârşit,

[95:5] şi l-am trimis apoi în catul cel mai de jos,

[95:6] afară de cei care au crezut şi au făcut fapte bune pe care o răsplată necurmată îi aşteaptă.

[95:7] Ce te face să socoţi apoi Legea minciună?

[95:8] Nu este oare Dumnezeu cel mai drept dintre judecători?

Share on Twitter Share on Facebook