Al-Burûj

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[85:1] Pe cer cu zodiile sale!

[85:2] Pe Ziua făgăduită!

[85:3] Pe martor şi pe mărturisit!

[85:4] Moarte stăpânilor peste Ukhdud

[85:5] unde focul are ceea ce arde,

[85:6] în vreme ce ei stau acolo

[85:7] martori a ceea ce le făceau credincioşilor

[85:8] răzbunându-se pe ei doar fiindcă au crezut în Dumnezeu, Puternicul, Lăudatul,

[85:9] Cel ce are împărăţia cerurilor şi a pământului. Dumnezeu, Cel ce, asupra tuturor, este Martor!

[85:10] Cei care îi duc în ispită pe credincioşi şi pe credincioase, iar apoi nu se căiesc, vor avea parte de osânda Gheenei, vor avea parte de osânda Pârjolului.

[85:11] Cei care cred şi săvârşesc fapte bune, vor avea parte de Grădini pe sub care curg râuri: aceasta este izbânda cea mare!

[85:12] Asprimea Domnului tău este mare!

[85:13] El este La-lveală-dătătorul şi Inapoi-aducătorul.

[85:14] El este Iertătorul, Iubitorul,

[85:15] Stăpânul slăvit al tronului,

[85:16] Făcătorul a ceea ce voieşte.

[85:17] A venit la tine oare spusa despre oşti?

[85:18] Despre Faraon şi despre tamudiţi?

[85:19] Doar cei care tăgăduiesc hulesc,

[85:20] în vreme ce Dumnezeu, prin spate, îi cuprinde.

[85:21] Acesta este un preaslăvit Coran

[85:22] de pe Tabla Păstrată!

Share on Twitter Share on Facebook