Al-Lnshiqâq

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[84:1] Când cerul se va despica,

[84:2] el îl va asculta pe Domnul său şi va face ceea ce trebuie să facă.

[84:3] Când pământul va fi netezit,

[84:4] şi va vărsa lăuntrurile sale, golindu-se,

[84:5] el îl va asculta pe Domnul său şi va face ceea ce trebuie să facă.

[84:6] Omule, tu, cel care cauţi către Domnul tău, atunci îl vei întâlni pe El!

[84:7] Cel care va primi Cartea Sa cu mâna dreaptă,

[84:8] va fi judecat cu blândeţe

[84:9] şi se va întoarce bucuros la ai săi.

[84:10] Cel care va primi Cartea Sa cu spatele,

[84:11] va fi dat pierzaniei

[84:12] şi aruncat în Jăratec.

[84:13] El a fost fericit dimpreună cu ai săi

[84:14] şi nu s-a gândit niciodată să se întoarcă spre Domnul său,

[84:15] însă Domnul său l-a văzut întotdeauna.

[84:16] Nu! Jur, pe amurg,

[84:17] pe noapte şi pe cea ce învăluie,

[84:18] pe luna plină,

[84:19] că veţi fi făcuţi fărâme.

[84:20] Ce au de nu cred?

[84:21] De ce nu se prosternează când li se recită Coranul?

[84:22] Ba nu! Tăgăduitorii hulesc,

[84:23] iar Dumnezeu cunoaşte ceea ce ei ascund.

[84:24] Vesteşte-le lor o dureroasă osândă,

[84:25] însă nu şi celor care au crezut şi au săvârşit fapte bune, căci pe ei o răsplată necurmată îi aşteaptă.

Share on Twitter Share on Facebook