Al-Lnfitâr

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[82:1] Când cerul se va rupe

[82:2] şi stelele vor fi împrăştiate,

[82:3] când mările se vor revărsa

[82:4] şi mormintele vor fi răvăşite:

[82:5] fiece suflet va cunoaşte ceea ce a pus înainte, ceea ce a pus în urmă.

[82:6] Omule, ce te-a abătut de la Domnul tău cel Sfânt

[82:7] care te-a plăsmuit, te-a şlefuit, te-a desăvârşit?

[82:8] El ţi-a dat chipul pe care l-a voit!

[82:9] Ba nu! Voi socotiţi Legea minciună,

[82:10] însă asupra voastră stau păzitorii:

[82:11] scribi preacinstiţi

[82:12] care ştiu ceea ce săvârşiţi.

[82:13] Oamenii curaţi vor trăi în belşug,

[82:14] iar cei desfrânaţi vor fi aruncaţi în Foc,

[82:15] în Ziua Judecăţii de Apoi

[82:16] de la care nu vor putea lipsi.

[82:17] Cum vei şti tu oare când va fi Ziua Judecăţii de Apoi?

[82:18] Şi încă o dată, cum vei şti tu oare când va fi Ziua Judecăţii de Apoi?

[82:19] În Ziua aceea, nici un suflet nu va avea putinţă pentru alt suflet. În Ziua aceea, a lui Dumnezeu va fi Porunca!

Share on Twitter Share on Facebook