At-Takwîr

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[81:1] Când soarele se va chirci,

[81:2] când stelele vor cădea,

[81:3] când munţii vor fi puşi în mişcare,

[81:4] când cămilele în zece luni lăsate în uitare,

[81:5] când fiarele vor fi adunate,

[81:6] când mările se vor revărsa,

[81:7] când sufletele vor fi împerecheate,

[81:8] când copila de vie îngropată va fi întrebată

[81:9] pentru care păcat a fost omorâtă,

[81:10] când sulurile vor fi împrăştiate,

[81:11] când cerul va fi dat la o parte,

[81:12] când Iadul va fi încins,

[81:13] când Raiul va fi aproape:

[81:14] atunci fiece suflet va şti ceea ce a adus.

[81:15] Ba nu! Jur pe planetele

[81:16] ce alunecă şi trec!

[81:17] Pe noapte când se întunecă!

[81:18] Pe zori când lin adie!

[81:19] Acesta este cuvântul unui preacinstit trimis,

[81:20] cu putere de la Stăpânul Tronului Nezdruncinat,

[81:21] supus şi credincios!

[81:22] Prietenul vostru nu este îndrăcit!

[81:23] El l-a văzut în zare desluşit;

[81:24] şi El cu Taina nu este zgârcit.

[81:25] Acesta nu este cuvântul unui diavol la pietre luat!

[81:26] Unde plecaţi?

[81:27] Aceasta este doar o amintire pentru lumi,

[81:28] pentru aceia dintre voi care vor să calce drept.

[81:29] Voi nu voiţi însă decât ceea ce Dumnezeu, Stăpânul lumilor, voieşte!

Share on Twitter Share on Facebook