Al-Mutaffifân

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[83:1] Vai celor înşelători!

[83:2] Când cumpără, cer oamenilor să le umple măsura,

[83:3] însă când ei măsoară ori cântăresc, îi înşală!

[83:4] Nu-şi dau seama că vor fi sculaţi

[83:5] într-o Zi mare,

[83:6] într-o Zi când oamenii vor sta drepţi înaintea Domnului lumilor?

[83:7] Nu! Cartea celor desfrânaţi este Siggin;

[83:8] Cum vei şti tu oare ce este Siggin?

[83:9] Este o carte scrisă!

[83:10] Vai celor care hulesc, în Ziua aceea,

[83:11] vai celor care socot Ziua Judecăţii de Apoi minciună!

[83:12] Doar cel care încalcă Legea şi este plin de păcate o socoate minciună.

[83:13] Când i se recită în faţă din versetele Noastre, el spune: “Sunt doar poveşti ale celor dintâi!”

[83:14] Nu! Inimile le-au fost pecetluite de ceea ce au dobândit.

[83:15] Nu! În Ziua aceea, vor fi despărţiţi de Domnul lor

[83:16] şi aruncaţi în Iad.

[83:17] Li se va spune atunci: “Iată cea ce voi socoteaţi minciună!”

[83:18] Nu! Cartea celor curaţi este Illiyun!

[83:19] Şi cum vei şti tu oare ce este Illiyun?

[83:20] Este o carte scrisă!

[83:21] Cei care sunt aproape de Dumnezeu o pot mărturisi.

[83:22] Da! Cei curaţi vor trăi în Plăcere,

[83:23] întinşi pe paturi, vor privi în jurul lor.

[83:24] Vei vedea pe chipurile lor strălucirea prea-fericirii.

[83:25] Li se va da să bea nectar pecetluit,

[83:26] cu pecete de mosc pentru aceasta să se întreacă cei care se iau la întrecere! —

[83:27] amestecat cu apă din Tasmin,

[83:28] un izvor din care beau doar cei apropiaţi de Dumnezeu.

[83:29] Nelegiuiţii râdeau de credincioşi,

[83:30] făcându-şi unii altora cu ochiul, când treceau pe lângă ei,

[83:31] iar când se întorceau la ai lor, se întorceau chicotind.

[83:32] Când îi vedeau, spuneau: “Aceştia sunt cei rătăciţi!”

[83:33] Ei nu au fost trimişi însă să fie asupra lor păzitori!

[83:34] Astăzi, credincioşii râd însă de tăgăduitori.

[83:35] Întinşi pe paturi de nuntă, privesc

[83:36] cum sunt răsplătiţi tăgăduitorii pentru ceea ce-au făcut.

Share on Twitter Share on Facebook