Al-Lnsân

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[76:1] Nu a trecut oare peste om o vreme când nu este nimic amintit?

[76:2] Noi am creat omul, pentru a-l pune la încercare, dintr-o picătură de sămânţă şi amestecuri. Noi i-am dat auzul şi văzul.

[76:3] L-am călăuzit pe Calea cea Dreaptă, fie că va fi mulţumitor, fie că va fi tăgăduitor.

[76:4] Tăgăduitorilor le-am pregătit lanţuri, juguri şi Jăratec.

[76:5] Neprihăniţii vor bea dintr-un pocal o licoare cu camfor.

[76:6] Robii lui Dumnezeu vor bea din izvoare pe care le vom face să ţâşnească din belşug,

[76:7] căci ei îşi împlinesc făgăduinţele, se tem de o zi al cărui rău se va răspândi în tot locul.

[76:8] Ei dau de mâncare din dragoste pentru El, sărmanului, orfanului şi prinsului:

[76:9] “Noi vă dăm de mâncare de dragul lui Dumnezeu şi nu vrem de la voi nici răsplată, nici mulţumire.

[76:10] Nouă ne este frică de Domnul nostru în ziua cea cruntă şi nimicitoare.”

[76:11] Dumnezeu i-a ferit însă de răul acelei Zile şi le va da să întâlnească numai voioşie şi bucurie.

[76:12] El îi va răsplăti pentru răbdarea lor cu o grădină şi cu mătase.

[76:13] Culcaţi pe paturi de nuntă nu vor suferi nici de soarele arzător şi nici de gerul pişcător.

[76:14] Umbra se va lăsa peste ei, iar fructele se vor apleca să fie culese.

[76:15] Printre ei vor umbla vase de argint şi pocaluri de cleştar,

[76:16] de cleştar şi de argint, umplute cu măsură.

[76:17] Vor bea dintr-un pocal un amestec de ghimbir,

[76:18] şi dintr-un izvor numit acolo Salsabil.

[76:19] Flăcăiandrii nemuritori se vor învârti în jurul lor văzându-l vei crede că sunt mărgăritare neînşirate!

[76:20] Când vei privi în jur, vei vedea desfătare şi o mare împărăţie.

[76:21] Ei vor purta veşminte verzi, de satin şi de brocart şi vor fi împodobiţi cu brăţări de argint. Domnul lor le va da să bea o băutură prea-curată.

[76:22] “Toate acestea vă vor fi vouă răsplată a trudei voastre drept mulţumire!”

[76:23] Noi am pogorât asupra ta Coranul.

[76:24] Rabdă pentru Domnul tău! Nu da ascultare nici păcătosului şi nici tăgăduitorului dintre ei!

[76:25] Aminteşte Numele Domnului tău în zori şi în amurg!

[76:26] Noaptea, prosternează-te înaintea Lui şi preamăreşte-L noapte lungă.

[76:27] Ei iubesc degrabă-trecătoarea şi dau la spate o Zi grea.

[76:28] Noi i-am creat şi le-am întărit încheieturile, însă dacă vrem, îi putem înlocui cu alţii asemenea lor.

[76:29] Aceasta este o amintire! Cel care vrea, apucă spre Domnul său pe o cale,

[76:30] însă voi nu voiţi decât ceea ce Dumnezeu voieşte. Dumnezeu este Cunoscător, Înţelept.

[76:31] El lasă să intre pe cine voieşte în milostivenia Sa, iar celor nedrepţi le-a pregătit o dureroasă osândă.

Share on Twitter Share on Facebook