Al-Mursalât

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[77:1] Pe trimisele neîncetat!

[77:2] Pe vântoasele aprige la suflat!

[77:3] Pe solii iute răspânditori!

[77:4] Pe despărţitorii osânditori!

[77:5] Pe ai amintirii aducători!

[77:6] întru dezvinuire ori întru predicare —

[77:7] Cu ce sunteţi ameninţaţi va veni neapărat,

[77:8] când stelele vor fi şterse,

[77:9] când cerul va fi despicat

[77:10] când munţii vor fi în ţăndări aruncaţi,

[77:11] când trimişilor un răgaz le va fi dat!

[77:12] Pentru ce zi au fost sorocite, oare?

[77:13] Pentru Ziua Cumpenei.

[77:14] Cum vei şti tu oare ce este Ziua Cumpenei?

[77:15] În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

[77:16] Nu i-am nimicit pe oamenii dintâi?

[77:17] Nu îi facem pe cei de apoi să le urmeze?

[77:18] Aşa vom face cu toţi nelegiuiţii.

[77:19] În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

[77:20] Nu v-am creat Noi din apă lepădată

[77:21] pe care am pus-o într-un vas trainic

[77:22] până la un soroc ştiut?

[77:23] Noi am sortit aşa! Ferice de cei sortitori!

[77:24] În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

[77:25] N-am făcut Noi pământul loc de adunare

[77:26] pentru vii şi pentru morţi?

[77:27] Nu am înălţat Noi munţii semeţi? Şi v-am dat să beţi apă dulce?

[77:28] În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

[77:29] Duceţi-vă la ceea ce-aţi hulit!

[77:30] Duceţi-vă către umbra în trei ramuri împărţită

[77:31] care nici nu umbreşte şi nici de flacără nu scuteşte!

[77:32] Ea împrăştie scântei cât palatul

[77:33] asemenea unor galbene cămile!

[77:34] În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

[77:35] În Ziua aceea, ei nu vor putea vorbi

[77:36] şi nu li se va îngădui să se dezvinovăţească.

[77:37] În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

[77:38] Aceasta va fi Ziua Cumpenei când vă vom strânge pe voi laolaltă cu cei dintâi.

[77:39] Dacă aveţi vreun vicleşug, vicleniţi asupra Mea!

[77:40] În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

[77:41] Cei temători vor sta la umbră, lângă izvoare,

[77:42] şi vor avea fructele pe care şi le doresc.

[77:43] “Mâncaţi şi beţi în tihnă ca răsplată a faptelor voastre!”

[77:44] Aşa îi răsplătim Noi pe cei ce-au făptuit binele.

[77:45] În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

[77:46] “Mâncaţi şi bucuraţi-vă puţin, voi, cei care sunteţi nelegiuiţi!”

[77:47] În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

[77:48] Când li se spune: “Îngenunchiaţi!” Ei nu îngenunche.

[77:49] În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

[77:50] După aceasta, în ce spusă vor mai crede?

Share on Twitter Share on Facebook