An-Naba’

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[78:1] Despre ce se întreabă unii pe alţii?

[78:2] Despre Vestea cea Mare

[78:3] asupra căreia se ceartă.

[78:4] Ba nu! Curând ei vor avea ştire!

[78:5] Şi iarăşi, curând ei vor avea ştire!

[78:6] Nu am făcut Noi pământul leagăn,

[78:7] iar munţii ţăruşi?

[78:8] Noi v-am creat pe voi cu pereche.

[78:9] Şi v-am făcut vouă somnul odihnă.

[78:10] Noi am făcut noaptea veşmânt,

[78:11] şi am făcut ziua pentru trai.

[78:12] Am zidit deasupra voastră şapte tării.

[78:13] Am făcut o candelă dogoritoare.

[78:14] Şi din nori am trimis apă şuvoi

[78:15] ca să dea la iveală grâne şi ierburi

[78:16] şi grădini îmbelşugate.

[78:17] Da, Ziua Cumpenei este hotărâtă.

[78:18] În Ziua când se va sufla în trâmbiţă, veţi veni în cete.

[78:19] Cerul se va deschide şi vor fi numai porţi.

[78:20] Munţii se vor pune în mişcare şi vor fi numai năluciri.

[78:21] Gheena ce stă la pândă

[78:22] va fi liman ticăloşilor

[78:23] care vor zăcea acolo veacuri de-a rândul

[78:24] fără să guste răcoare ori băutură,

[78:25] ci numai apă clocotită şi băutură împuţită,

[78:26] căci aceasta le va fi răsplată cuvenită.

[78:27] Ei nu aşteptau nici o Judecată,

[78:28] căci socoteau semnele Noastre minciuni.

[78:29] Noi am ţinut însă socoteala la tot într-o carte.

[78:30] Gustaţi, aşadar! Noi vouă nu vă vom mări decât osânda!

[78:31] Cei temători vor avea un loc fericit:

[78:32] grădini şi podgorii,

[78:33] fete cu sânul împlinit, lor însoţitoare,

[78:34] pocale ce se revarsă.

[78:35] Nu vor auzi acolo deşertăciuni ori minciuni.

[78:36] Aceasta este răsplata de la Domnul tău, un dar bine socotit,

[78:37] de la Domnul cerurilor şi al pământului şi a ceea ce este între ele; al Milostivului ce nimănui nu-l este dat să-l vorbească.

[78:38] În Ziua când Duhul şi îngerii vor sta aşezaţi în rând nu vor vorbi decât cei cărora Milostivul le va îngădui şi vor spune doar ceea ce se cuvine.

[78:39] Ziua aceea este Adevărul. Cel care vrea, va afla la Domnul său liman.

[78:40] Noi v-am prevenit pe voi asupra apropiatei osânde din Ziua în care omul se va uita la ceea ce au făptuit mâinile sale şi când tăgăduitorul va zice: “Ce bine era de-aş fi fost ţărână!”

Share on Twitter Share on Facebook