An-Nâzi‘ât

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[79:1] Pe cei ce smulg cu tărie!

[79:2] Pe cei ce trag cu gingăşie!

[79:3] Pe cei ce înalţă cu uşurinţă!

[79:4] Pe cei ce o iau înainte!

[79:5] Pe cei ce mânuiesc totul!

[79:6] În Ziua când cutremurul va cutremura

[79:7] şi altul asemenea îi va urma,

[79:8] în Ziua aceea, inimile se vor îngrozi

[79:9] şi privirile se vor smeri.

[79:10] Oamenii vor spune: “Vom fi iarăşi ce-am fost, noi, cei din groapă,

[79:11] când putrede oase vom fi fiind?”

[79:12] Vor spune: “Aceasta este o păgubitoare întoarcere!”

[79:13] Un singur răcnet

[79:14] şi iată-l pe faţa pământului!

[79:15] A venit la voi spusa lui Moise?

[79:16] Domnul său l-a chemat în valea sfântă Tova:

[79:17] “Du-te la Faraon, căci este un ticălos

[79:18] şi spune-l: ‘Eşti gata să te mântui?

[79:19] Eu te voi călăuzi la Domnul tău, teme-te!’ ”

[79:20] Apoi i-a arătat semnul cel mare.

[79:21] Faraon a hulit şi nu a dat ascultare,

[79:22] apoi zorit a întors spatele.

[79:23] El şi-a adunat poporul şi i-a strigat:

[79:24] “Eu sunt Domnul vostru, Preaînaltul!”

[79:25] Dumnezeu l-a făcut pildă de pedeapsă în Viaţa de Apoi şi în Viaţa de Acum.

[79:26] Întru aceasta este o amintire pentru cel care se teme de Dumnezeu.

[79:27] Sunteţi voi oare mai greu de creat decât cerul pe care l-a zidit?

[79:28] Dumnezeu a înălţat bolta şi a rânduit-o desăvârşit;

[79:29] El i-a dat nopţii întunericul, El i-a izvodit zilei lumina.

[79:30] Apoi a întins pământul,

[79:31] şi din el a dat la iveală apa şi păşunile.

[79:32] A pironit munţii,

[79:33] zestre vouă şi turmelor voastre.

[79:34] Când va veni Potopul cel Mare,

[79:35] în Ziua aceea omul îşi va aminti pentru ce s-a trudit.

[79:36] Iadul va fi scos pentru cel care trebuie să-l vadă!

[79:37] Celui ticăloşit

[79:38] şi legat de Viaţa de Acum,

[79:39] Iadul îi va fi liman.

[79:40] Celui care se teme de înălţimea Domnului său şi opreşte pofta din sufletul său,

[79:41] Raiul îi va fi liman.

[79:42] Ei te vor întreba despre Ceas: “Când se va opri?”

[79:43] Ce le-ai putea tu aminti?

[79:44] Întru Domnul tău este sfârşitul lui.

[79:45] Tu nu faci decât să-l predici celui care se teme.

[79:46] În Ziua când îl vor vedea, li se va părea că au zăcut numai o seară ori numai o dimineaţă.

Share on Twitter Share on Facebook