Despre Olimpiada

Iară Filip, craiul din Macedonia, avînd a purcede la oaste, chemă pe Olimpiada-împărăteasa și-i zise :

— Eu mă duc la oaste, și tu feciori nu faci; iar acum de nu vei face fecior pînă mă voi întoarce de la oaste, tu nu vei mai fi cu mine !

Și o sărută dulce și se duse. Olimpiada era frumoasă fără seamăn și era stearpă : fecior nu făcea. Și mult se întristă ea de acel cuvânt și era scârbită. Ci o roabă a împărătesei știa pe Netinav-vraciul, adică doftorul, și grăi :

— Doamnă Olimpiadă ! Este aicea în cetatea noastră un vraci foarte mare, să-l întrebăm, poate are ierbi de feciori !

Iară împărăteasa mână roaba degrabă la vraciul Netinav și-i zise :

— Vraciule, m-a mînat doamna mea împărăteasă să te întreb, poate ai ierburi de feciori.

Vraciul zise :

— Am ierburi de feciori.

Roaba se întoarse la împărăteasă și spuse că are vraciul ierburi de feciori. împărăteasa chemă pe Netinav ; și el se duse și o văzu frumoasă fără seamă. Și grăi împărăteasa :

— Omule ! Putea-vei tu să faci să nasc feciori ? Că bună plată îți voi da.

Iară el fu săgetat în inimă de frumuseța ei, și zise :

— Văd că va să fie cu tine Amon Dumnezeu, și vei naște un fiu.

Iară ea zise :

— Cum știi, așa să faci.

Și el vorbi :

— Va veni Amon Dumnezeu, iară tu să fii singură intr-o casă ; și să-mi arăți ușa ; și de cei vei vedea să nu te sperii.

Și-i arătă ea lui Netinav ușa ; și se duse sara Netinav la Olimpiada. Și se făcu cu capul de leu, și cu picioarele de vultur, și cu coadă de aspidă, și cu două aripi : una era neagră și alta era de aur. Și așa intră la Olimpiada în casă, și stinse luminarea și se culcă cu ea. Iară dimineața fu om ca și alții, și-i zise :

— De azi înainte să nu bei vin, nici mied, nici imic spurcat să nu mănînci, că ai început să faci fiu care va fi împărat a toată lumea, peste toți împărații. Și să-mi faci casă aproape de tine și să mă chemi cînd va veni vremea să naști !

Și-i făcu chilie aproape de ea, și-l hrănea și-l ținea foarte bine, și se bucura Olimpiada.

Share on Twitter Share on Facebook