Vacile bogatului zgârcit

Se zice că Maica Sfântă, când a născut pe Domnul Cristos, nu avea destul lapte în ţâţişoarele sale şi de aceea trimise ea la un vecin, care avea o mulţime de vaci mulgătoare, ca să-l dea puţin lapte, căci nu avea cu ce să-şi alăpteze fiul.

Vecinul însă, zgârcit din fire, după cum îs de-a rândul toţi oamenii moşieri, n-a vrut să-l dea nici un picur, zicând că el nu dă lapte la vrăjitoare ca să-l ducă norocul de la vaci.

Maica Sfântă, văzând că nu i-a dat nici un picur de lapte şi pe deasupra a făcut-o încă şi vrăjitoare, s-a supărat foarte tare, dar n-a zis nimic, a luat şi s-a dus la un alt vecin, care avea numai o singură vacă şi de la acela a cerut să-l dea lapte de o groşiţă, căci îi era oarecum, ca de la un om sărac să ceară de pomană.

Vecinul cel sărac îi dete lapte şi încă mai mult de cum i-a trebuit, dar de luat bani nici vorbă.

Maica Sfântă, văzând bunătatea lui cea mare, se bucură zicând:

Când vei merge în grajdul tău, să te ajungă darul lui Dumnezeu, ca să n-ai unde-ţi pune laptele, aşa de mult şi de bun să fie!

Şi cum a zis Maica Sfântă, aşa s-a şi întâmplat.

Mergând adică vecinul cel sărac în ziua următoare în grajd, nu se putu destul mira văzându-şi grajdul plin de vaci, care de care mai grase şi mai frumoase.

Pe vecinul cel bogat, dar din cale afară de zgârcit, Maica Sfântă îl blestemă, zicând ca în ziua următoare, când va merge să-şi mulgă vacile, nimic în ocoalele lui să nu găsească, decât pustietate şi tot felul de gujulii.

Şi cum a zis, chiar aşa s-a şi întâmplat.

Mergând în ziua următoare vecinul cel bogat în ocoalele lui, ca să-şi vadă şi mulgă vacile, n-a aflat nici o singură vacă, decât o mulţime de gujulii roşii şi cu puncte negre pe spate, care se tăvăleau în ţărâna de pe lângă pereţii ocoalelor.

Şi pe aceste gujulii le-a numit apoi „Vaca Domnului”.

Share on Twitter Share on Facebook