CUZA ŞI SOLDATUL.

Cuza voi să se încredinţeze odată ce fel de armată are el. Deaceea, îşi schimbă straiele domneşti, se îmbrăcă în straie soldăţeşti, ş-o porni prin mahalalele Bucureştilor, trăgând cu ochii prin cele crâşme, să vadă nu cumva dă peste un soldat.

Umblă el ce umblă şi numai ce zări un călăraş, cântând într-o crâşmă. Intră şi el acolo.

Bună ziua, camarade!

Mulţumesc, camarade!

Dar ce faci aici?

Cinstesc un pahar de vin.

Apoi de asta am venit şi eu. Şi unde mi se pun amândoi pe chef şi dă-l şi dă-l, până noaptea târziu.

Măi, eu am gătit paralele, îi dă Cuza într-o vreme, tu mai ai?

Ba şi eu le-am gătit.

Apoi atunci ce bem?

Ştii ce? Am să-mi las sabia zălog la crâşmar până dimineaţă, pe-o ocă de vin. Aşa fac toţi de la noi când gătesc paralele.

Zis şi făcut.

Băură şi oca aceea de vin şi porniră.

A doua zi, Cuza, cu noaptea-n cap, veni la cazarma călăraşilor să-l inspecteze.

Soldaţii au fost scoşi în ogradă şi aşezaţi în două rânduri. Cuza se plimbă pe dinaintea lor de vreo două ori, apoi se opri scurt, puse mâna pe un soldat, îl scoase din rând şi glăsui tare:

Legende istorice.

Acestui ostaş va trebui să i se taie capul. Aşa vreau eu! Soldatul îngălbeni ca turta de ceară şi începu să tremure. Îl cuprinseră fiorii morţii. Toţi cei de faţă rămaseră înmărmuriţi, neştiind ce se întâmplă.

Porunca mea s-o împlinească soldatul cutare. Cuza numi pe soldatul cu care băuse noaptea.

Acela ieşi foarte liniştit din rând, se opri scurt în faţa camaradului osândit, puse mâna pe sabie, îşi ridică ochii cătră cer grăind:

Doamne! Multe minuni ai făcut în lumea aceasta cu cei nevinovaţi. Rogu-te, fă, dacă acest soldat e nevinovat, ca sabia mea să se prefacă în sabie de lemn! Şi odată şi trage sabia din teacă.

Şi o minune! Sabia soldatului era de lemn. Toţi au crezut că-l o minune, afară de Cuza şi tovarăşul său de petrecere.

Această păcăleală plăcu lui Cuza-Vodă şi de aceea îl făcu pe soldat caporal, dar îl sfătui să nu-şi mai lese niciodată arma zălog pe la crâşme, că e tot ce poate fi mai ruşine pentru un apărător al ţării.

Share on Twitter Share on Facebook