21 Bătrîna și doctorul

O bătrînă care suferea de ochi tocmi un doctor cu bună învoială că de o va vindeca îi va da toată plata cu care s-a legat, iar de nu, nimic nu-i va da. Deci s-a apucat doctorul să o vindece, și în toate zilele, ducîndu-se la bătrînă, îi ungea ochii. Dar pe cînd ea se afla asupra acestei lucrări, nevăzînd, doctorul lua cîte un vas din casa bătrînei și pleca. Bătrîna simțea că pe toată ziua i se împuținează din lucruri, așa că după ce s-a vindecat nimic nu i-a mai rămas. Iar doctorul, cerînd de la ea plata cu care se legase, căci acuma vedea curat, și aducînd și martori, bătrîna zise :

— Într-adevăr acum mai vîrtos nimic nu mai văd, căci pe cînd mă dureau ochii, multe lucruri de ale mele erau în casă iar acuma, cînd tu zici că văd, nimic dintr-însele nu mai văd.

Învățătură : Oamenii cei răi multe fac, care apoi sînt împotriva lor.

Share on Twitter Share on Facebook